Riksgäldskontoret

Mindre överskott än väntat i juni

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2003 09:35 CEST

Statens betalningar under juni gav ett överskott på 1,1 miljarder kronor, vilket är 1,8 miljarder kronor mindre än vad Riksgäldskontoret räknade med i sin senaste prognos.

Det primära överskottet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) uppgick till 2,3 miljarder, vilket är 1,6 miljarder kronor mindre än beräknat. Huvudorsaken är att statens nettoutlåning till myndigheter var större än förväntat. Övriga betalningar, liksom räntebetalningarna på statsskulden, var i stort sett som prognos.

För tolvmånadersperioden t.o.m. juni uppgick lånebehovet till 52,8 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av juni 1 195 miljarder kronor.

Utfallet av statens lånebehov för juli publiceras den 7 augusti, 2003, kl. 9.30.

För mer information:
Tord Arvidsson, tel: 08-613 47 53

Tabell med utfallet finns på www.rgk.se