Centerpartiet

Mindre regelkrångel kring miljö

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2017 10:08 CET

Fredrick Federley blir den liberala ALDE-gruppens förhandlare för att förenkla regelverket för miljörapportering inom EU.

-- Som svensk jobbar jag alltid för mer transparens i systemet och som Centerpartist ligger det mig nära om hjärtat att försöka minska regelkrångel.

Syftet är att förenkla hur man rapporterar efterlevnaden av flertalet EU-lagstiftningar på miljöområdet. Den nuvarande lagstiftningen har kritiserats för att vara klumpig, stelbent och inte tillräckligt enhetlig. Dessutom är den anpassad för tiden innan informationsteknologi, så även på det sättet har den blivit omodern.
Kommissionen föreslår nu att modernisera regelverket just för ökad enhetlighet och att det motsvarar de förenklade och mer strömlinjeformade metoder för att samla, kartlägga och kommunicera information som redan finns på plats.

-- Ska vi kunna förbättra miljön så måste vi följa den lagstiftning vi beslutar om. Med ett enklare regelverk så kan vi ägna oss mindre åt byråkrati och mer åt miljönytta, säger Fredrick Federley. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1469155&t=d&l=en

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.