Arbetsmiljöverket

Mindre slit och släp för latrinhämtarna

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 08:48 CET

Renhållningsarbetarnas kånkande på tunga, ohygieniska latrinkärl i oländig terräng har minskat avsevärt eller helt upphört efter riksomfattande tillsynsinsatser av Arbetsmiljöverket (AV).

Kommunerna och renhållningsentreprenörerna har lagt ned ett stort arbete på förbättringar av arbetsmiljön. Latrinkärlen har minskat i antal och blivit lättare att hantera. De placeras nu i allt ökad utsträckning utmed körbara vägar. Renhållningsarbetarna slipper köra eller backa in på trånga småvägar. På sina håll har bilar anpassats och förflyttningshjälpmedel tillkommit.

Tunga och otympliga lyft är, och har varit, vanliga inslag i renhållningsarbetet. Inom den ”vanliga” sophämtningen minskar tunga lyft och ersätts med rullande hantering och maskinell hämtning. En mindre del av renhållningen utgörs av latrinhämtning.

För att få en bild av omfattningen av latrinhanteringen och riskerna förenade med detta, skrev Arbetsmiljöverket till landets samtliga kommuner. Dessa och de entreprenörer som anlitas har sedan redogjort för åtgärder som genomförts eller som de planerar att genomföra för att få bukt med de tunga arbetsmomenten. Därefter har ett urval arbetsplatser inspekterats.

I en del kommuner har den tunga och delvis ohygieniska hanteringen haft stor omfattning. Det kan ha handlat om tiotals ton latrinkärl som lyfts för hand. Men nu har åtgärder satts in och fler är att vänta under nästa år.

Verket ska även fortsättningsvis följa arbetsmiljöarbetet inom branschen i syfte att försäkra sig om en fortsatt positiv utveckling.

Kontaktpersoner för den samordnade tillsynen:

Agnita Wärn, inspektör, AVs stockholmsdistrikt, tel 08-475 01 51

Birgitta Hermansson-Ylvén, tillsynsdirektör, AVs faludistrikt, tel 023-457 16


Catarina Edgar
Pressekr/Arbetsmiljöverket
730 99 99; 070-210 79 99