Almega

Mindre stress och mer tid för barnen gav skatteavdrag

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 13:00 CET

Majoriteten av deltagarna i tävlingen "Vinn ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster" tror sig bli både bättre och gladare föräldrar om de skulle få möjlighet till ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Vinnarna är 35 familjer boende i Umeå, Gävle, Stockholm, Linköping, Jönköping, Göteborg och Malmö.

Genom att motivera hur införandet av ett skatteavdrag för hushållsnära tjänster skulle förändra ens livssituation, och vilken betydelse skulle det skulle få för Sverige, kunde fem hushåll på sju olika orter kamma hem vinsten. En vinst som innbär att vinnarna får köpa tolv timmars hemservice för endast 100 kronor per timme.

- Efter all debatt och redovisning av fakta, tyckte vi det är dags att visa hur skatteavdrag för hushållsnära tjänster i praktiken skulle fungera i Sverige, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef och arrangör för tävlingen.

- Det är märkligt att vi i Sverige diskuterar detta år efter år samtidigt som flera andra länder i EU redan infört skatteavdrag med mycket gott resultat och dessutom satsar stort på att öka den hushållsnära tjänstesektorn för bättre livskvalitet och nya jobb, säger Ulf Lindberg.

Några av motiveringarna för hur ett skatteavdrag skulle förändra ens livssituation:
"Det skulle öka min livskvalitet. Som ensamstående mamma skulle jag få mer tid att ägna åt mitt barn. Dessutom skulle både min mor och mormor ha råd att köpa tjänsterna. Trycket på mig som anhörig att ta hand om dem ökar, stress och känsla av att aldrig räcka till."

"Enkelt! Mer tid till kärlek, passion, läxläsning, fantasifulla middagar och underbar förströelse med min familj."

"Det skulle göra att även vår familj, trots att vi inte har särskilt höga löner, skulle få möjlighet att köpa städtjänster och därmed minska stressen i vardagen och känslan av att inte räcka till."

Några av motiveringarna för vilken betydelse ett skatteavdrag skulle få för Sverige:
"Flera vita jobb, öka jämställdheten på arbetsmarknaden, mindre skilsmässor, mindre jobb och mindre kostnader för skattebetalarna!"

"Fler människor skulle få jobb. Vi måste ändra attityden och få upp statusen för hushållsnära tjänster. Det ska vara lika ok att köpa städning som att anlita en elektriker."

"Att pig-debatten försvinner, att arbeta inom detta yrke är lika positivt som vilket annat yrke som helst. Att även låg/medelinkomstagare har möjlighet. Skatteintäkter skulle öka för kommuner/staten."

För mer information:
www.almega.se

Pressbilder:
www.almega.se/pressbilder

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tel. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51

Iréne Fällström
projektledare
tel. 08-762 69 15
mobil. 070-509 69 25

Anders Broberg
presschef
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega har cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda inom ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen.