Fältbiologerna

Mineralstrategin - ett enda stort önsketänk

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 10:14 CET

Regeringens nya mineralstrategi utgår från ett önsketänkande om att kunna bryta nya mineraler med enbart låga utsläpp, inga större negativa miljöeffekter och samtidigt kunna bevara natur- och kulturvärden intakta.  Efter att gruvorna tagits ur bruk räknar regeringen med att områdena efterbehandlas och återställs. Detta låter fantastiskt, men denna syn skiljer sig helt från verkligheten. 

Vi vill påminna regeringen om att gruvor är något av de största ingrepp man kan göra i naturmiljön. När en gruva väl är etablerad går området inte att återställa, marken är för evigt förstörd och är omöjlig att utnyttja till mycket annat. Gruvdrift är även starkt förknippat med omfattande förgiftning av omgivande mark och vattendrag. Tyvärr är det så verkligheten ser ut, och det är tydligt att regeringen utgår från sin egen fantasivärld.

Inte ens 2013 går det att öppna gruvor och samtidigt garantera att omgivningen inte tar skada. Det som brukar kallas Europas största miljökatastrof i modern tid pågår just nu i Finland efter att en giftdamm brustit vid nickelgruvan i Talvivaara. Tungmetallerna har tagit död på skogen, på fisken och gifterna sprids nu vidare i det finska sjösystemet och hotar flera städers dricksvattenförsörjning.

-  Vi vill påminna regeringen om att gruvor är något av de största ingrepp man kan göra i naturmiljön. Mineralstrategin låter helt fantastisk, men tyvärr är det önsketänkande från första till sista sidan, säger Salomon Abresparr, ordförande i Fältbiologerna.

-  Det finns inga hållbara gruvor! Att ta upp ändliga resurser ur jordskorpan, som olja och metaller, trodde vi tillhörde dåtiden. Det enda hållbara är att återvinna de enorma mängder metaller vi redan tagit upp och anpassa oss till ett hållbart utnyttjande av förnybara resurser. Dit hör inte ökad mineralutvinning, säger Salomon Abresparr.

-  Vi ser en oerhörd nonchalans i regeringens mineralstrategi. Konsekvenserna av många nya gruvor tas alltför lätt på. Vi är oroliga för vår framtid. Regeringen bryr sig inte om kommande generationer, de ser bara kortsiktig ekonomisk vinst, säger Salomon Abresparr.

Kontakt:

Salomon Abresparr, ordförande Fältbiologerna
070-8142082
salomon.abresparr@faltbiologerna.se


Fältbiologerna

Ute i naturen. Inne i miljödebatten.

Fältbiologerna är Sveriges största förening för natur- och miljöintresserade ungdomar.