Minerva CLP

MINERVA CORPORATE LEARNING PARTNER HAR REKOMMENDATION PÅ HUR CEOs KAN MINSKA FÖRETAGENS KOSTNADER OCH ÖKA MEDARBETARNAS KOMPETENS

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 10:25 CEST

Många företagsledare är eniga i budskapet: ”Vi är beroende av att ha personal med rätt kompetens och förutom rekrytering är kompetensutveckling av högsta prioritet.”

Hans Amell, VD för Catalyst Acquisition Group tillägger att: ”Vad CEOs inte tänker på är att utbildning kan minska kostnader och öka flexibiliteten så att organisationen blir bättre förberedd på snabba förändringar i omvärlden”. CEOs bör fråga sina ekonomichefer: ”Spenderar vi rätt resurser på utbildning? Vilka besparingar kan vi uppnå med riktade utbildningssatsningar?”


Ira Greenberg, analytiker på Amells Minerva Group – en internationell grupp av utbildningsföretag baserad i Göteborg och Stockholm  – säger att: ”Företagsledare är ofta omedvetna om den verkliga totala kostnaden – eller avkastningen på företagets utbildningsinvesteringar.”

Greenberg förklarar vidare: ”Detta beror på att kostnader för utbildning kan vara dolda i underavdelningars budgetar. Dessutom räknar de flesta företag bara antalet kurser som de anställda går, och mäter inte den effekt som utbildning har på personalens arbetsprestation.” Greenberg sammanfattar: ”Rätt och effektiv utbildning är nyckeln till att hitta kostnadsbesparingar och samtidigt säkerställa att organisationen ständigt utvecklas och är flexibel.”

STA+R ™ är verktyget för att analysera och bedöma ett företags utbildningsprocesser, system, bemanning, kostnader, leverans och effektivitet. Amells Minerva Group erbjuder STA + R ™ – Systematic Training Audit & Recommendations – för att ge specifika rekommendationer som effektiviserar och förbättrar utbildning och som även möjliggör minskade utbildningsutgifter samt genererar besparingar. STA+R ™ är utvecklat av Minervas utbildningsexperter, och baseras på etablerade management-verktyg som McKinsey’s ”Overhead Value Analysis” samt ”7S”.

Amell, med bakgrund som McKinsey konsult, säger att STA+R ™ kan stödja CEOs och företagens utbildningspersonal i att identifiera behov av förändring inom utbildningsområdet.

"Vi har framgångsrikt hjälpt flera företag att ta bort ineffektiva och dyra utbildningsinsatser, införa bästa utbildningspraxis och leverera förväntat resultat inom budget samt viktigast; styra utbildningen mot företagets mål."

För en del kunder har rekommendationerna från STA+R ™ visat att företagets bästa lösning är att outsourca hela eller delar av personalen inom utbildningsområdet. I dessa fall, säger Amell, kan vi garantera besparingar genom att sälja tillbaka utbildningstjänster till företaget enligt ett långsiktigt leveransavtal. Detta innebär omedelbara besparingar i form av minskade personalomkostnader samt lägre fasta overhead-kostnader som ersätts med lägre rörliga kostnader. En annan stor vinst är att företagen uppnår högre flexibilitet och är redo att anpassa sig till snabba förändringar i omvärlden – detta med bibehållen kunskap och tillgång till unik utbildningsexpertis.


FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA
Ira Greenberg +46 (0)70 562 6301 ira@analyticalconsulting.info


About The Minerva Group

The Minerva Group, based in Gothenburg and Stockholm, is a pure play training company with extensive experience as a leading supplier of Corporate Learning products and services to corporations and other organisations.  Minerva  develops, produces, delivers, supports and manages company specific customized and generic training programs, using state-of-the-art technology platforms and methods to deliver courses and programs to users for optimal effect including Online, Classroom, Coaching, Webcasts, Workshops, eLearning  and Blended Learning. Minerva provides these services both per assignment or as an out-sourced service. For further information, or to schedule an interview with Hans Amell or Ira Greenberg, contact Ira at +46 (0)70 562 6301 or ira@analyticalconsulting.info