Diskrimineringsombudsmannen

Mingel med transtema på DO

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2009 11:59 CEST

Torsdag den 30 juli klockan 15.00-16.30 håller DO öppet hus med transtema på Torsgatan 11.

Alla med intresse för transfrågor är välkomna att mingla med DO, att ställa frågor om sina rättigheter och komma med synpunkter på hur de bäst kan tas tillvara.

Självklart är huset öppet även för journalister.

DO Katri Linna hälsar välkommen klockan 15.00-15.30.

- Könsöverskridande identitet eller uttryck är en ny diskrimineringsgrund, där vi som myndighet behöver lära oss mer. Under våren har vi inlett ett samarbete med olika transorganisationer och nu öppnar vi portarna till DO för att nå ut ännu bredare.

Under Prideveckan medverkar DO i en rad seminarier. Läs mer på www.do.se/DO-pa-Pride/.

Detta är DO
Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. DO tar emot och utreder anmälningar från människor som anser att de utsatts för diskriminering.
Vi övervakar också att arbetsgivare, universitet och skolor arbetar för att motverka diskriminering och för att ge anställda, studenter och elever lika möjligheter.