Yay! Brand and Design Agency AB

Miniadshels gör succé

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:16 CEST

Miniadshels bredvid normalstora adshels väcker stor uppmärksamhet i kampanjen för Campus Härnösand, Mittuniversitetet. Idén är att genom att förstärka fördelarna med ett litet campus och den närhet och kvalitet som följer med detta. Stort är inte alltid bra.

- Bakgrund till kampanjen
Campus Härnösand har hamnat i bakgrunden vad gäller marknadsföringen av Mittuniversitetet och man har idag en stor andel distansstudenter men har tappat antalet fysiska personer som studerar och bor i Härnösand. Trots, eller på grund av, sin litenhet har man dock mycket hög kvalitet och gott rykte på sina utbildningar, enligt genomförda undersökningar.

- Syfte med kampanjen
Syftet är att positionera Campus Härnösand som det lilla sympatiska campus, där närhet är ett nyckelord samt att locka fler fysiska studenter till campus Härnösand

- Målgrupp
18-25 år

- Varför ni valt utomhus och Clear channel
Ett mycket bra media och genom möjligheten att producera miniadshels gjorde valet självklart. Trots att vi inte har så många i varje stad så väcker de otroligt stor uppmärksamhet, säger Kikki Högberg, projekledare för Högberg.gruppen som tagit fram konceptet.

www.jättelitetcampus.se

För mer info:

Kikki Högberg, 070-3705261 eller 0611-26218

kikki@hogberg-gruppen.com