MiniDoc AB

Minidoc investerar i Stricent

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 10:54 CEST

MiniDoc AB, som handlas på NGM Nordic OTC, har tecknat en avsiktsförklaring att investera i Stricent AB som utvecklar programvaror för läkemedelsutveckling. Stricent skall genomföra en nyemission på ca 3 Mkr varav MiniDoc tecknar 1 Mkr och får därmed drygt 7 % av aktiekapitalet i Stricent. MiniDoc får vidare en option att inom två år teckna ytterligare aktier vilket innebär att ägarandelen kan öka till närmare 24 % av aktiekapitalet i Stricent. Övriga aktieägare är bl a riskkapitalbolaget Novalis Invest-ments, Karolinska Institutet och Stricents företagsledning.

Stricent med huvudkontor i Lund grundades 2002 av Jerker Ringström och Jan-Erik Gustavsson. Bolaget utvecklar programvaror för att förenkla och snabba upp kliniska prövningar åt läkemedels- och bioteknikföretag. Trial-on-Line är ett internetbaserat system för Electronic Data Capture som används vid kliniska prövningar medan Abiocess är ett avancerat planeringsverktyg för alla faser av läkeme-delsutveckling.

"Stricents verksamhet kompletterar oss mycket väl", säger MiniDocs VD Per Egeberg som kommer att ta plats i styrelsen för Stricent. "Vi räknar med att samordna försäljningen av Stricents produkter med Etrials aktiviteter i Europa och på samma sätt kan Stricent representera Etrials på utvalda marknads-segment. Om samarbetet utfaller väl ser vi möjligheter till ytterligare samverkan mellan bolagen. Genom investeringen i Stricent breddar vi vår portfölj och blir en större aktör inom system för kliniska prövningar samtidigt som vi sprider riskerna."

"Vi är glada att få in MiniDoc som en aktiv ägare och hoppas kunna dra nytta av deras långa erfaren-het och breda kontaktnät inom detta område", kommenterar Stricents VD Jerker Ringström. "Vi ser också MiniDoc som en öppning mot Etrials och en ingång till den amerikanska marknaden."


Stockholm den 28 maj 2004

MiniDoc AB (publ)

* * *

För ytterligare information var vänlig kontakta:

MiniDocs VD Per Egeberg, tel 070-593 34 87
Stricents VD Jerker Ringström, tel 070-854 14 00

www.minidoc.se
www.stricent.com


MiniDoc AB arbetar med system för elektronisk datainsamling, bl a i samband med kliniska prövningar och olika slag av attityd- och marknadsundersökningar. Bolaget är största aktieägare i amerikanska Etrials Worldwide, Inc. samt har ett mindre aktieinnehav i svenska Holistik AB. MiniDocs aktier handlas på NGM Nordic OTC.