TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Minimalistiskt inredningsideal gynnar Acqwool

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2012 07:24 CEST

Den ökade användningen av glas, betong och stål som byggnadsmaterial i kombination med tidens minimalistiska inredningsideal leder till en kraftigt förlängd efterklangstid med en försämrad ljudkvalitet som följd i många inomhusmiljöer. Ett fenomen som textilföretaget Acqwool i Gällstad observerade på nollnolltalet och nu gör affärer av med egenutvecklade ljudabsorbenter. Med endast fem anställda och all tillverkning i Sverige har företagets produkter tagit in i vitt skilda sammanhang som skolor, hotell, bankkontor, museer, konsertlokaler, tidningsredaktioner. Och Riksdagen. 
– Marknaden för våra produkter finns över allt, säger Acqwools säljansvarige Annelie Eklund, bilden nedan.

Acqwool är en av många TEKO-medlemmar som med utgångspunkt från en ny affärsidé förmått att ställa om produktionen och attrahera nya kundgrupper. Bolaget bildades som en avknoppning från ett annat företag 2002. Från början var verksamheten inriktad på konfektion. Några år senare startade arbetet med ljudabsorbenterna som nu marknadsförs under varumärket QWaiet.

Som ett led i framtagningen samarbetade Acqwool med Margareta Zetterblom, doktorand inom Textile sound design vid Textilhögskolan i Borås och som spelade en viktig roll för såväl genomförande som det erkännande produkten fått. I tester som genomförts av Sveriges provnings- och forskningsinstitut har QWaiet fått högsta betyg för sina ljudabsorberande egenskaper och för fyra år sedan belönades konceptet, som tillverkas i hundra procent ull, med utmärkelsen Årets TEKO-produkt.

Att äntra en ny bransch och bygga upp ett nytt kundnät tar tid, så även för Acqwool, men sedan några år tillbaka ökar försäljningen stadigt och förra verksamhetsåret omsattes sex miljoner.

Än så länge har Acqwool valt att koncentrera alla insatser till hemmamarknaden. Att samverka med återförsäljare på mässor och delta i gemensamma kundbesök är en viktig del av Annelie Eklunds arbete, liksom att informera om ljudkvalitetens betydelse i olika sammanhang.

– Inför större ny- och ombyggnationer gäller det att hålla sig framme redan på projekteringsstadiet och bearbeta kontrakterade arkitekter och inredare. Genom vår egen kvalificerade akustiker bistår vi med mätningar och förslag på hur QWaiet kan användas, säger Annelie Eklund.

Byggnader och interiörer som skapas med utgångspunkt från dagens minimalistiska ideal utgör tacksamma applikationsområden för ljudabsorbenter menar Annelie Eklund. Samma gäller öppna kontorslösningar där golv- och bordsskärmar är vanligt förekommande. För riktigt hårt komprimerade kontorslandskap har Acqwool utvecklat speciella bordsskärmar som fungerar både ljuddämpande och som installation för förvaring.

Tack vare en arkitekt i Stockholm sitter Acqwools ljudabsorbenter numera i några av Riksdagens lokaler. En referens som företaget gärna hänvisar till. QWaiet finns även installerat i lokalen där Utrikesdepartementet arrangerar sina presskonferenser. Andra exempel på sammanhang där konceptet används är Uppsala domkyrka och konsertlokalen Nybrokajen 11 i Stockholm. Här utöver tillkommer mängder med offentliga och privata miljöer runt om i landet.

Även om Acqwools arbete med QWaiet ännu befinner sig i sin linda sett till potential är företagets nya inriktning klar inför framtiden.

– Det är som leverantör av bättre ljudkvalitet vi vill växa. Utmaningen är att få fler arbetsgivare och inköpare att inse akustikens betydelse för personalens välbefinnande och prestationsförmåga. Att våra ljudabsorbenter bidrar till en snyggare miljö bjuder vi på.

Aqwool är medlem i TEKO.