SIS, Swedish Standards Institute

Minimera hot och maximera möjligheter med global standard för riskhantering

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2009 10:45 CET

Säkerhetsrisker, miljörisker och finansiella risker, den nya standarden hjälper organisationer att skapa ett system för hantering av alla typer av risker. Den nya vägledande standarden är ett grundläggande dokument som beskriver 11 viktiga grundprinciper som kan användas av både små och stora organisationer i alla branscher. Standarden Risk Management ISO 31000, finns tillgänglig hos SIS, Swedish Standards Institute.

Nu är den första globala standarden för riskhantering färdig. Standarden, Risk Management ISO 31000, kommer att underlätta arbetet för alla som har eller planerar att införa ett system för riskhantering.

– Utan risktagande, ingen utveckling. Ett företag som skapar en struktur för riskhantering, och ser till att arbetet prioriteras på alla nivåer i organisationen, kommer att minimera hot mot verksamheten och se till att fler risker kan omvandlas till utvecklingsmöjligheter, säger Andreas Hedskog, vd på 4C Strategies och ordförande i det svenska standardiseringsprojektet.

Standarden är en vägledning för företag och organisationer som vill integrera riskhantering i sina olika processer. Standarden fungerar som ett ramverk som beskriver 11 grundprinciper för riskhantering och listar viktiga termer och definitioner och är ett komplement till andra standarder som hanterar mer specifika risker.´

– Vägledningen ska kunna användas vid utformningen av system för Risk Management hos alla typer av verksamheter och omfatta alla typer av risker, säger Stefan Tangen, projektledare på SIS.

Standarden Risk Management – Principer och riktlinjer ISO 31000 har arbetats fram av experter från ett 30-tal länder inom den globala standardiseringsorganisationen ISO. Tillsammans med företaget 4C Strategies har SIS även utbildningar som beskriver metoder för identifiering och hantering av risker kopplat till standarden.

Den 28 januari 2010 arrangerar SIS ett seminarium för att informera om innehållet i standarden.

För ytterligare information:
Stefan Tangen, projektledare SIS, 08-555 521 60, stefan.tangen@sis.se
Andreas Hedskog, vd 4C Strategies, 08-522 279 01, andreas.hedskog@4cstrategies.com
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, 0709-48 06 74, erika.messing@sis.se

Information om utbildning: www.sis.se/risk