Näringsdepartementet

Ministerbeslut i natt: Gemensamt körkort införs inom EU

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 10:34 CEST

Vid EU:s transportministrars möte i Luxemburg igår kväll lyckades ministrarna enas om att ett enhetligt EU-körkort skall införas. Körkortet skall vara tillverkat av plast och av kontokortsformat. Körkortet får kompletteras med ett mikrochip av de medlemsstater som så vill. Syftet med chippet är att det skall användas för att öka säkerheten i körkortet och undvika förfalskningsrisken. Det kan också användas för diverse andra ändamål som bestäms av medlemsstaterna själva.

- Ett gemensamt körkort inom hela EU är ett viktigt steg för en ökad trafiksäkerhet i våra länder. Genom körkortet blir det lättare att kontrollera och säkerställa att förare har rätt behörighet att köra bil eller lastbil i vilket land de än färdas i, säger Infrastrukturminister Ulrica Messing i en kommentar till nattens beslut.

Däremot kunde transportministrarna inte nå någon politisk överenskommelse om ett nytt direktiv som reglerar skatte- och avgiftsuttag på tunga lastbilar. Infrastrukturminister Ulrica Messing, som representerade Sverige vid mötet, beklagar detta.

- Från svensk sida gav vi ordförandeskapets förslag vårt fulla stöd. Vi var beredda att sträcka oss mycket långt för att nå en överenskommelse. Flera europeiska länder är på väg att införa nya kilometerskatter för tunga lastbilar. Det hade varit värdefullt med en gemensam lagstiftning som slår vakt om en harmoniserad introduktion, säger Ulrica Messing.


Kontakt:
Lovisa Lagerström Lantz
Pressekreterare
08-405 36 31
070-592 45 46

Per Björklund
Ämnessakkunnig
08-405 44 26

Gunnar Eriksson
Kansliråd
08-405 36 60