eze System Europe AB

Ministerbesök i Sveriges smartaste och mest uppkopplade lågenergihus

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2016 23:56 CET

Byggföretag Friendly Building startades 2012 och har specialiserat sig på energisnåla modulhus som är prisvärda att tillverka. I samarbete med Energimyndigheten har man under 2015 uppfört sju nollenergiradhus i Upplands Väsby.

-Konceptet innebär att ett hus ska tillverka lika många kilowattimmar som det förbrukar på årsbasis. El utanför huset och hushållsel räknas inte mot kriterierna för vad som utgör ett nollenergihus säger Ingrid Westman, VD och grundare Friendly Building. Min vision är att detta ska bli den nya branschstandarden, att alla kommer att bygga sådana här hus.

Efter att ha vunnit en markanvisningstävling anordnad av Upplands Väsbys kommun fick hon i uppdrag att bygga sju nya radhuslägenheter under 2015. Den energisnåla konstruktionen fick Energimyndigheten att bidra ekonomiskt till projektet i utbyte mot att få ta del av mätdata från husen under en tvåårsperiod.

-De ska använda datan till byggbestämmelserna för år 2020. Från och med det året ska nämligen kraven på energiförbrukningen i nybyggda hus bli mycket högre än idag. De hus vi har byggt använder ungefär en fjärdedel av dagens tillåtna nivåer säger Ingrid.

För att mäta, logga och rapportera energidata har man använt eze System lösning. Tack vare eze System unika kontrollenhet ezeio är det möjligt att i realtid mäta alltifrån producerad solel till energiförbrukning för uppvärmning med en och samma mätenhet. Därefter rapporterar den automatiskt all mätdata till en molntjänst som sammanställer datan för användaren.

-Vi har en generell lösning som är oberoende av mediet. Med ezeio kan vi koppla in och mäta sensorer i flera discipliner – tryck, luftfuktighet, el, golvvärme och vattenflöde – på ett ställe. Data lagras sedan i en internetbaserad molnlösning varifrån den i det här fallet skickas till Energimyndigheten samtidigt som den är tillgänglig för byggherre och de boende förklarar Niklas Zandelin VD på eze System.

Friendly Building har även byggt radhus i Örebro och flerbostadshus och skollokaler i Stockholm

-Möjligheten att bygga nollenergihus, där solpaneler, smart ventilation och god isolering samverkar för att hålla nere förbrukningen av köpt el, har existerat länge. I en byggbransch som ogärna låter gamla konventioner dö har det dock varit svårt att få metoden att slå igenom på bred front säger Ingrid Westman. Mitt mål är att vi skall ändra på detta avslutar IngridFör ytterligare information: Ingrid Westman, VD Friendly Buildning, +46 70-678 03 22, ingrid.westman@friendlybuilding.se

Niklas Zandelin, VD eze System, +46 70 542 27 35, niklas.zandelin@ezesys.se

Om Friendly Building:Friendly Building (www.friendlybuilding.se) grundades hösten 2012, med ambitionen att

  • Bygga passivhus enl. IGPH och minst nollenergihus
  • Bygga med god arkitektur, bättre än gängse i branschen 2012
  • Bygga med volymelement för maximal förtillverkningsgrad och därmed lägre kostnad

eze är en komplett, enkel och säker Internetbaserad lösning för att samla in, analysera och visualisera mätdata - från vilken typ av givare som helst.

eze omfattar en smart insamlings- och kommunikationsenhet (ezeio) samt den Internetbaserade tjänsten (ezecontrol).

Genom att skapa tillgång till information om, och möjligheten att styra och minska, tex energianvändning kan användaren snabbt sänka sina kostnader.

eze är den mest kostnadseffektiva lösningen som finns på marknaden idag.

www.ezesys.se