Lunds Kommuns Parkerings AB

Ministerbesök på LKP:s mobilitetshus Svane

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2020 14:11 CET

​I torsdags fick LKP besök av infrastrukturminister Tomas Eneroth. Eneroth fick en rundtur i LKP:s nya mobilitetshus Svane, samt en genomgång av husets unika energi- och mobilitetslösningar. Under besöket diskuterades smart mobilitet, energilösningar och parkeringsbolags roll i växande städer och förändrade stadsmiljöer.

- Det var ett mycket givande besök av infrastrukturministern. Departementet är visionära i sina tankar och LKP har redan förverkligat en del av det arbete som krävs för hållbar, smart mobilitet i en stad som ständigt växer. Det känns som vi är på rätt väg att uppfylla de högt ställda miljömålen. Att lösa parkeringsfrågorna är definitivt en del av det hållbara samhället, säger Paul Myllenberg, VD för LKP.

Svane är Lunds första självförsörjande och miljösmarta mobilitetshus. Projektet Svane är ett steg för att kunna möjliggöra förtätning för staden samt ta hand om det ökande behovet av parkeringsplatser inom den planerade utbyggnaden av Lund central och erbjuder cirka 580 parkeringsplatser för att täcka det parkeringsbehov som uppstår för boende, besökare och verksamma i Lund. Utav 580 parkeringsplatser i anläggningen är 60 utrustade med laddboxar. Taket består helt av solceller som försörjer laddboxarna med el. Den solenergi som inte används lagras i batterier som drar igång när solens energi inte räcker – Svane är först i Lund med denna lösning. Solcellsanläggningen producerar ca 300 000 kWh/år. 

Lunds Kommuns Parkerings AB är ett parkeringsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar parkeringsanläggningar i Lund. Vår stora uppgift är att göra Lund mer tillgängligt för boende, besökare och verksamheter genom att skapa miljösmarta parkeringslösningar. Vi arbetar aktivt för att LKP AB ska vara nära, enkelt och miljösmart! Vi vill dels vara nära våra kunder för att kunna bidra till stadsutvecklingen, men också för att förenkla kundernas vardag. Det ska vara lätt att hitta våra anläggningar samt enkelt att använda dem på alla sätt. Vi arbetar även hårt med vårt miljöarbete då vi vill förbättra Lunds miljö genom att skapa hållbara och praktiska parkeringsalternativ, samt bidra till en innovativ och funktionell stadsmiljö.

Vår vision är att kunna skapa miljösmarta, enkla parkeringar nära dig!

Läs mer om oss och vår verksamhet på www.lkpab.se!