Landsbygdsdepartementet

Ministerkonferens om hållbart skogsbruk

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2011 11:58 CEST

Mellan den 14 till 16 juni arrangerar den europeiska samarbetsprocessen Forest Europe en ministerkonferens i Oslo med tema hållbart skogsbruk. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson deltar från den svenska regeringen.

En viktig fråga på ministerkonferensen är hur samarbetet mellan länderna i Forest Europe ska stärkas och utvecklas. Bland annat gäller det förslaget om att komplettera det frivilliga, mellanstatliga samarbetet, som har pågått i 20 år, med ett rättsligt bindande avtal om hållbart skogsbruk för paneuropeiska skogar.

För att Sverige ska kunna ställa sig bakom att man inleder förhandlingar om ett rättsligt bindande avtal har Sverige ställt vissa krav på hur det ska utformas. Det rör till exempel betydelsen av fortsatt nationellt självbestämmande och att det inte får leda till ökade administrativa bördor för skogsföretagen.

- Samarbetet med de 47 signatärstaterna i Forest Europe är ett viktigt och bra sätt att stärka hållbart skogsbruk. I vår region finns en fjärdedel av världens skogar. Vi har mycket att lära av varandra. För mig är det nationella självbestämmandet kring skogen viktigt, och ett eventuellt framtida rättsligt bindande avtal på skogsområdet får därför inte strida mot den avreglerade svenska skogsbruksmodellen, eller leda till en ökad regelbörda för de svenska företagen, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.Kontakt:
Marie Wickberg
Politiskt sakkunnig
08-405 41 62