Näringsdepartementet

Ministermöte om trafiksäkerhet i Österrike

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 11:22 CET

Infrastrukturminister Ulrica Messing deltar den 2-3 mars vid ett informellt transportministermöte i Bregenz, Österrike. Ministrarna kommer att ägna en stor del av mötet till diskussioner om trafiksäkerhetskampanjer. Dels kommer olika nationella kampanjer att beröras och dels kommer man att diskutera en gemensam kampanj på EU-nivå.

Infrastrukturminister Ulrica Messing kommer också att samtala med EU-kommissionären Jacques Barrot och sina nordiska kollegor om vikten av att använda och stimulera en marknad för ny teknik, till exempel alkolås, på trafiksäkerhetsområdet.

Vid mötet presenteras också halvtidsöversynen av kommissionens trafiksäkerhetsprogram samt den förestående revideringen av vitboken om EU: s transportpolitik fram till 2010. Målet för EU är att halvera antalet trafikdöda från 2001 till 2010, ned till 25 000.

- Det är mycket viktigt att vi ministrar får tillfälle att diskutera hur vi går vidare för att nå de trafiksäkerhetsmål vi satt på europeisk och nationell nivå, kommenterar infrastrukturminister Ulrica Messing. Enligt min mening är de tre viktigaste frågorna att arbeta vidare med hastigheter, alkohol och bältesanvändning. För att nå resultat måste vi börja använda de nya tekniska lösningar som finns framtagna. Jag tänker då främst på intelligenta system för hastighetsanpassning, bältespåminnare och alkolås.


Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare
08-405 20 27
070-300 20 08

Per Björklund
Ämnesråd
08-405 44 26

Lina Feltwall
Departementssekreterare
08-405 46 71