Socialdemokraterna Östergötland

​Ministern ställs till svars angående skjutningarna över Vättern

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2017 09:04 CEST

Johan Andersson, S,  vänder sig än en gång till miljöminister Karolina Skog för att få svar på sina frågor om skjutningarna över Vättern.

Anledningarna till de upprepade frågorna från Johan Andersson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Motala, är att länsstyrelsen givit försvarsmakten ett nytt tillstånd som innebär att antalet skjutningar per år på flygskjutmålet Hammaren i Vättern kraftigt kan utökas. Ett beslut som överklagats till högre instans av både kommunerna runt Vättern, organisationer samt medborgare.

- Beslutet att ge tillstånd till utökade skjutningar väcker starka reaktioner hos

medborgarna som bor i kommunerna runt Vättern. Man har rätt att få klarhet i hur den fortsatta processen ser ut när det gäller överklagandet av miljöprövningen, säger Johan Andersson, riksdagsledamot Johan Andersson, (S).

- Vättern är dricksvattenintäkt för ett stort antal människor och tillståndet och självklart måste man till varje pris vill förhindra att Vättern förorenas. Det är dags att regeringen ger besked om när deras ställningstagande väntas, säger Andersson.

Frågan kommer att besvaras av ministern inom två veckor. För mer information, kontakta Johan Andersson på 0705-59 16 18