Landsbygdsdepartementet

Ministerrådsmöte om hållbart fiske

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 11:54 CET

På måndag den 29 december deltar landsbygdsminister Eskil Erlandsson vid det ministerrådsmöte som anordnas i Bryssel för att diskutera EU:s framtida fiskepolitik. Det är fastställandet av fiskemöjligheter och kvoter för ett antal djuphavsfiskar som är på agendan.

Fiskemöjligheterna bestäms vartannat år och ministerrådet samlas nu för att diskutera det förslag som kommissionen tagit fram för 2011 och 2012. Den svenska regeringen anser överlag att kommissionens förslag är bra men hade önskat att förslaget kunnat förstärkas ytterligare för att skydda vissa känsliga arter.

- Det är glädjande att kommissionen har höga ambitioner. Vi kommer att rösta för det förslag som gynnar ett så hållbart fiske som möjligt, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Ministrarna ska också göra en avstämning inför den sista delen av den årliga konsultationen mellan EU och Norge om fiskekvoter i Nordsjön, Skagerack och Kattegatt.

Framtidens jordbrukspolitik
Kommissionens första förslag på framtidens jordbrukspolitik ska också diskuteras vid mötet. De övergripande målsättningarna för jordbrukspolitiken är en tryggad livsmedelsförsörjning inom EU såväl som globalt, ett hållbart utnyttjande av naturresurser samt ett bibehållande av landsbygden.

- Nu gäller det att vi är realistiska och förhandlar utifrån läget som nu ligger framför oss. Jag vill vara med och förhandla hela vägen – ända fram till sista natten, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

EU:s jordbruksministrar kommer att behandla kommissionens förslag vid rådsmötena fram till sommaren då kommissionen ska presentera ett lagförslag som ministerrådet och EU-parlamentet ska ta ställning till under 2012.