Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet

Ministrar blåser nytt liv i Nordens kulturlandskap

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 16:41 CET

De nordiska kulturministrarna har precis upprättat ett nytt nordiskt konst- och kulturprogram. Programmet träder i kraft fr.o.m. år 2007 och är som något helt nytt öppet för alla konst- och kulturområden. Man har avsatt 20 miljoner danska kronor det första året och målet är att stimulera konstnärer och kulturaktörer i de nordiska länderna till helt nya former för samarbete tvärs över de traditionella ämnesgränserna.

Det nya programmet går tvärs över olika sektorer och vänder sig först och främst till konstnärer och konstprojekt som satsar på utvecklande, gränsbrytande och nyskapande konst och kultur. Konst- och kulturprogrammet utmanar därmed både konstnärer och de ramar som hittills funnits för det nordiska kultursamarbetet.

Konst- och kulturprogrammet är öppet för alla professionella kulturaktörer och vänder sig därmed för första gången till både konstnärer, konst- och kulturförmedlare och producenter från alla sektorer inom kulturbranschen och kulturarvsområdet. Det nya programmet satsar på att stimulera till nya impulser och dialoger med både lokala och nationella institutioner och organisationer.

Det nya konst- och kulturprogrammet består av två moduler:
Den första modulen riktar sig till produktionsriktad verksamhet och förmedling.
Den andra modulen riktar sig till kompetensutveckling, kritik och kunskapsförmedling.

En sakkunnig grupp på åtta personer kommer att få ansvaret för innehållet och att omsätta det nya konst- och kulturprogrammet i verkligheten. Gruppen, som tillsätts för en begränsad tid, kommer att bestå av konstnärer, kulturarbetare och andra representanter för Nordens kulturliv.
En nybildad nordisk institution, Kulturkontakt Nord, administrerar programmet tillsammans med den nya strukturen för det nordiska kultursamarbetet. Den nya institutionen placeras på Sveaborg i Helsingfors med bl.a. huvuduppgifterna information, rådgivning och att behandla ansökningar.

Fakta om det nya programmet
Konst- och kulturprogrammet är en av de tre nya program som är en del av den nya strukturreformen i det nordiska kultursamarbetet. De två andra är Nordiska dataspelsprogrammet och Mobilitets- och residensprogrammet.

Budget
Konst- och kulturprogrammet har en rambudget på 20 miljoner danska kronor år 2007.

Tillvägagångssätt vid ansökan
Konst- och kulturprogrammet har två ansökningstillfällen per år. De sakkunniga grupperna fastställer ansökningskriterierna och programmens ekonomiska ramar. Kulturkontakt Nord bistår de sakkunniga grupperna i deras arbete.

Start
Konst- och kulturprogrammet träder i kraft den 1 januari 2007

Ytterligare information om det nya programmet: Jean-Yves Gallardo
jyg@norden.org
+45 33 96 03 80, mobil: +45 29 69 29 23