Karolinska Institutet, KI

MINISYMPOSIUM OM NANOTEKNIK

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2006 10:36 CET

MÅNDAG 27 NOVEMBER 2006 på KIPotential risks and safety assessmentNanotekniken är idag ett av de allra hetaste vetenskapsområdena och ligger i gränslandet mellan kemi, fysik och biologi. Genom den stora mångfalden av tillämpningar, inte minst inom medicinen, väcker den stora förhoppningar – men också farhågor om oönskade eller rent av skadliga effekter.För att belysa de eventuella hälsoriskerna med nano-material arrangerar Institutet för Miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet (KI) i samarbete med Svensk Förening för Toxikologi (SFT) nu en konferens om nanotoxikologi. Konferensen blir den första i sitt slag i Sverige och kommer att ta upp de senaste forskningsrönen inom området.Ordet nano kommer av grekiskans nanos (dvärg) och används som prefix i nanometer, det vill säga en miljarddels millimeter. Egenskaperna hos material på nanonivå - dimensioner ända ner till enskild atomnivå - blir helt annorlunda än hos samma material i sin bulk-form. Det finns exempelvis förhoppningar om att nanopartiklar ska kunna användas som bärare av läkemedel, små ”målsökande robotar” som levererar preparatet direkt till sjuka celler i kroppen. Forskare vid Stanford universitetet i USA visade nyligen att nanopartiklar kan ta sig in i och döda cancerceller.Problemet med nanotekniken är att man vet alldeles för lite om dess giftiga effekter. Nanopartiklar av titandioxid finns i solskyddskräm och har i laboratorieförsök visat sig kunna orsaka oxidativ stress (ökad produktion av fria syreradikaler) när de utsätts för solljus. Den stora frågan är om detta i sin tur innebär någon risk för konsumenten?Vid konferensen deltar experter från bland annat amerikanska National Institutes of Health (NIH) och EU-kommissionen. På dagordningen står även frågan om framtida lagstiftning kring nanopartiklar. Konferensen kommer att hållas på engelska.Tid: 27 november 2006, start klockan 9.30

Plats: Nobel Forum, Karolinska Institutet, Nobels väg 1 i Solna.

Journalister hälsas välkomna att delta!

Anmälan: lars.wiklund@regsafe.se

Program: http://ki.se/content/1/c6/01/66/47/Nanotox_Nobel%20Forum_invitation.pdf

För mer information, kontakta:Docent Bengt Fadeel, IMM

Telefon: 08-524 877 37
E-post: bengt.fadeel@ki.seAnna Persson, informationsansvarig, IMM

Telefon: 08-524 875 05
E-post: anna.persson@ki.se


Presskontakt KI: Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95, 070-224 38 95.
E-post: katarina.sternudd@ki.se


Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se