LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

"Minkarna får det sämre med regeringens förslag"

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 13:29 CEST

LRF avstyrker i sitt remissvar helt regeringens förslag till nya djurskyddsregler för minkar eftersom de leder till sämre djuromsorg. En enig forskarkår delar LRFs uppfattning.

LRF anser att det är väsentligt att välfärden för pälsdjur förbättras så att pälsdjursnäringen kan drivas vidare i Sverige med samhällets acceptans.
LRF föreslår därför att en ny utredning tillsätts med uppgift att ta fram ett utvecklingsprogram för den svenska pälsdjursnäringen. Åtgärderna ska vara realistiska och välgrundade och förbättra djurens välfärd så att Sverige på sikt kan bli en ännu tydligare förebild för andra länder också när det gäller pälsdjurens välfärd.

Regeringens och samarbetspartiernas förslag leder inte till att minkarna får det bättre. Istället leder de omfattande kraven, som saknar stöd i forskning och beprövad erfarenhet, till att minknäringen slås ut i Sverige och ökar i länder med sämre djurskydd.

En enig forskarkår dömer också ut förslagen. De menar exempelvis att kravet att minkar ska ges möjlighet att simma saknar stöd i forskningen. Tvärtom, menar forskarna, kan just detta krav leda till sämre djurvälfärd. De förordar enhälligt andra metoder för att berika minkarnas miljö.

LRF anser att regeringens förslag är ett illa maskerat näringsförbud och att det därmed strider mot andemeningen i grundlagen och urholkar rättssäkerheten för näringslivet.

Resultatet, om regeringens förslag genomförs, är att cirka 1000 personer inom pälsnäringen med kringnäringar kommer att förlora sina jobb. Avvecklingskostnaden för minknäringen har beräknats till drygt en miljard kronor. En avveckling av den svenska pälsnäringen innebär också att andra livsmedelsföretag drabbas eftersom en lönsam avsättning för slaktbiprodukter därmed försvinner.

För ytterligare information, kontakta:
Erika Brendov, djuromsorgsansvarig LRF, tel: 070 - 375 61 81

LRFs remissvar och forskarnas analys av regeringsförslaget finns på: www.lrf.se Presschef Lars Höök, tel 08-787 50 61,
mobil: 070-521 52 07