SPR

Minkbönder frias från ogrundade anklagelser

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2015 01:00 CEST

Minkbönder frias från ogrundade anklagelser


”Minkfusk värt miljoner” och ”Hade tusentals fler djur än tillåtet”. Så lät de tvärsäkra rubrikerna i landets alla tidningar den 9 augusti förra året. Bakgrunden var att handläggare vid Miljöförbundet i västra Blekinge räknat ungdjur som avelshonor – tre månader innan det ens är möjligt att ta reda på hur många avelshonor som finns på gårdarna. I veckan meddelade kammaråklagare Ingvar Wennersten att han lägger ner samtliga förundersökningar, med just den motivering som Svensk Mink anförde i sitt pressmeddelande 8 augusti: En minkhona kan inte räknas som avelshona förrän i maj, då valparna är födda. I februari är hon fortfarande inte mer än ett obetäckt ungdjur – något som det också i snart hundra år rått konsensus om bland forskare, myndigheter och lantbrukare. Därmed frias de utpekade minkbönderna som väntat från alla anklagelser – tyvärr dock först nio månader senare.

- Något annat utfall hade inte varit möjligt. För alla som har en grundläggande förståelse för biologi har det stått helt klart från början att denna anmälan inte kan leda till åtal. Inom alla djurslag skiljer man på ungdjur och avelsdjur, så även inom minknäringen.
Så sakfrågan har inte vållat några bekymmer – däremot har mina medlemmar tagit väldigt illa vid sig av att ha blivit misstänkliggjorda och polisanmälda, trots att det varit så uppenbart att de inte begått några fel.
- Om Miljöförbundet skulle ha fått rätt och man, mot all logik, plötsligt skulle börja räkna fjolårsvalpar som avelsdjur, då skulle det i praktiken också ändra förutsättningarna för all djurhållning i Sverige. Så sett har det här ärendet faktiskt också en inte försumbar principiell betydelse, säger Johan Dalén, vd för svensk minknäring.

En av de falskeligen utpekade minkbönderna ålades dessutom att söka nytt miljötillstånd - en dyr, omfattande och tidskrävande process som i värsta fall kan ta upp till ett par år – till följd av felräkningen. Efter överklagan dömde dock även Mark- och miljödomstolen till företagarens fördel – på samma grunder som kammaråklagaren.

- Det var förstås också väntat. Men det här har kostat företagaren tiotusentals kronor i advokatkostnader helt i onödan. Själv har jag lagt ett par arbetsveckor, effektiv tid, på alla möten och kommunikation till följd av detta onödiga missförstånd. För att inte tala om vad det kostat skattebetalarna i onödig administration. Men det som är gjort är gjort, och det finns ingen anledning att älta det mer än nödvändigt. Det viktiga för mina medlemmar är att det kommer fram att de är oskyldiga. Den upprättelsen är viktig för dem. När man som småföretagare ägnar all sin vakna tid åt att uppfylla hundratals lagkrav och föreskrifter till punkt och pricka, då gör det förstås väldigt ont att bli polisanmäld helt utan grund.

I dagarna har det också skrivits i media om en minkbonde på Listerlandet som riskerar vite på 20 miljoner. Denne är dock inte medlem i Svensk Mink, så Johan Dalén har inte någon insikt i det ärendet.

- Nej, det är en av få minkbönder som inte är medlem hos oss. Vi har en hög anslutningsgrad på mellan 90 och 95 procent av Sveriges minkgårdar, och de är alla anslutna till vårt kontrollprogram Minkhälsan. Lagefterlevnad och djurskydd kontrolleras minst fyra gånger per år av oberoende Distriktsveterinärer, vilket är en bra garant för att sådana situationer inte uppstår hos oss. Antalet anmärkningar i länsstyrelsens kontroller bland medlemmar har också minskat drastiskt på senare år till följd av Minkhälsan och har de fem senaste åren legat på låga 2-5%, säger Johan Dalén.

För mer information, kontakta Johan Dalén, vd för svensk minknäring, telefonnummer 0733-82 97 69 och e-postadress johan.dalen@svenskmink.se.Fakta om avelshonebegreppet:

En ”djurenhet” – ett begrepp som används om alla produktionsdjur för att definiera djurens miljöpåverkan - omfattar för minkens del tio avelshonor med dess valpar, och därutöver även de hannar som vid parningen i mars används för betäckning. Varje djurs miljöpåverkan viktas mot andra produktionsdjur, och beräkningarna utgår från den tidpunkt på året då påverkan är som störst - för minkens del i november, då valparna vuxit till sig. Då bär varje avelshona, enkelt uttryckt, ”miljöansvaret” för hela sin ”familj”, alltså sig själv, hannen och i genomsnitt mellan fem och sex valpar. I februari, innan djuret ens har blivit betäckt och vid den tidpunkt då Miljöförbundets räkning skedde, motsvarar alltså det enskilda djurets miljöpåverkan endast en sjundedel av en avelshonas. Avelsdjur blir honan enligt all gängse praxis först i maj, då hon fått sin första kull och man tydligt kan avgöra vilka honor som är fertila.

Även i våra grannländer - däribland Danmark, som är världsledande vad gäller minklantbruk - räknar man avelshonor den 1 juli, en tidpunkt då man säkert vet vilka honor som fått avkomma och därmed är att betrakta som avelsdjur. Också ledande expertis vid Sveriges Lantbruksuniversitet ansluter sig till denna bedömning. Svensk mink var i augusti i kontakt med professor Lena Lidfors vid SLU, som är Sveriges ledande forskare om mink. Hon skrev då: ”För honan kan man säga att hon är ett avelsdjur först när hon föder sin första kull. När djurägarna plockar ut djur som ska gå i avel, har de ännu inte blivit avelsdjur enligt mitt sätt att se det.Jordbruksverket bör ha en definition på vad som menas med ett avelsdjur för andra djurslag och då bör man vara konsekvent över djurslagen.”

Pälsdjursetolog Lina Olofsson, som i många år studerat minkars beteende och gjort åtskilliga forskningsrapporter på djurslaget, skriver:

”Rent biologiskt skulle jag säga att det är en avelshona när den fått sin första kull med valpar. Innan dess är det inget avelsdjur även om det är tänkt att bli det. Huruvida det blir ett avelsdjur avgörs senare när valparna kommer”. Även biträdande statsveterinär vid SVA, Anna-Maria Andersson, ansluter sig till denna uppfattning.

- Jag har verkligen försökt, men inte lyckats finna någon instans som delar Miljöförbundets handläggares definition av avelsdjur i detta specifika fall. Det finns ingen praxis som styrker dessa antaganden, tvärtom har man i snart hundra år utgått ifrån samma definition som för andra djurslag. Det är också den enda rimliga tolkningen. Att räkna djuren i januari och februari saknar all relevans eftersom en hel del djur aldrig får avkomma och blir avelsdjur. Ett visst antal honor blir inte betäckta, ytterligare några blir inte dräktiga, osv. Om man bara skulle få spara det exakta antalet djur som man hoppas ska bli avelshonor, skulle det kunna innebära ett 20- till 40-procentigt produktionsbortfall för svenska djurhållare.
- För mig är det därför helt otänkbart att någon åklagare skulle föra dessa anmälningar vidare till åtal. Man kan inte bara, som den här handläggaren, ändra spelreglerna över en natt, utan någon som helst förestående varning – det blir en rättsosäker situation. Det är en fullständigt unik tolkning, som skulle få omfattande ekonomiska konsekvenser för allt svenskt lantbruk om den gick igenom. Det rör sig om ett missförstånd som jag är helt övertygad om att vi ska kunna lösa, sa Johan Dalén i Svensk Minks pressmeddelande från den 8 augusti.