Europaparlamentet

Minnesdag för stalinismens och nazismens offer

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 14:16 CEST

409 ledamöter föreslår att utse den 23 augusti till en europeisk minnesdag för att hedra minnet av stalinismens och nazismens offer. Ledamöterna vill uppmärksamma offer för massdeportationer och utrensningar och samtidigt befästa demokratin, freden och stabiliteten i Europa. Valet av datum motiveras med att Molotov-Ribbentroppakten, som ingicks mellan Sovjetunionen och Tyskland den 23 augusti 1939, delade upp Europa i två intressesfärer.


I ledamöternas skriftliga förklaring framhålls att förslaget ligger i linje med "Aktivt europeiskt ihågkommande", en insats inom ramen för programmet "Ett Europa för medborgarna".