Utrikesdepartementet

Minnesfond uppmärksammar svenskar verksamma i Kabul

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 13:13 CEST

2008 års stipendium från Jonas Weiss Minnesfond ges till Robert Peszkowski vid Sveriges ambassad i Kabul. Han får stipendiet på 30 000 kronor för ett intensivt arbete med upprättandet av den nya ambassaden. Minnesfondens hedersutmärkelse tilldelas Christina Gynnå Oguz, chef för FN:s drog- och brottsbekämpning i Afghanistan för att oförtrutet och i en prekär säkerhetssituation, arbetat mot korruption och droghandel i ett av världens mest drogproducerande områden.

Minnesfondens styrelse, som är sammansatt av representanter för Weiss familj och Utrikesdepartementet, säger i sin motivering till stipendiet att Peszkowski "med ett stort mått av engagemang, kunskap och ödmjukhet fullgör sina dubbla uppdrag som rapportör och ansvarig för säkerheten vid den nyöppnade ambassaden i Kabul" samt att han "i den svåra säkerhetssituationen i Afghanistan lyckats med konststycket att utöva rapportering som gett eko hos Utrikesdepartementet". Afghanistan är ett av Sveriges främsta biståndsländer och Sverige har också ett stort engagemang i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF.

Robert Peszkowski anställdes på Utrikesdepartementet 2006 och tillträdde sin tjänst i Kabul förra året. Han har före sin anställning på UD bland annat arbetat som journalist vid Sveriges Radio.

Hedersutmärkelsen från Jonas Weiss Minnesfond tilldelas FN:s chef för FN:s drog och brottsbekämpning i Afghanistan, Christina Gynnå Oguz för "hennes oförtrutna och farliga arbete med att leda kampen mot korruption och droghandel". Just korruptionen har Gynnå Oguz utpekat som ett allvarligt hot mot drogbekämpningen, eftersom personer med maktposition i det afghanska samhället skyddar droglorder och därmed bidrar till att den internationella narkotikahandeln underlättas. Afghanistan stod förra året för 93 procent av världens opiumproduktion.

Minnesstipendiet och hedersutmärkelsen delas ut vid en ceremoni på Utrikesdepartementet i Stockholm på Jonas Weiss födelsedag den 10 november.

------------------------------

-------
Jonas Weiss Minnesfond instiftades 2002, sedan det då 33-åriga ambassadrådet Jonas Weiss omkommit i tjänsten i en bilolycka på vägen mellan Bagdad och Amman. Weiss, som tidigare tjänstgjort vid ambassaderna i Belgrad och Moskva, var stationerad i Amman, men hade som huvudsaklig uppgift att arbeta inne i Irak. Hans tid på UD präglades av ett engagemang för det diplomatiska fältarbetet. Stipendiet och hedersutmärkelsen tilldelas personer som verkar i hans anda.


Kontakt:
Miriam Mannbro
Redaktör
08-405 16 40

Lars Weiss
Jonas Weiss Minnesfond
070-554 81 32-------------------------
Läs mer
-------------------------
Sveriges förbindelser med Afghanistan (http://www.regeringen.se/sb/d/2520/a/13691)
Intervju med Jonas Weiss stipendiaten Robert Peszkowski (http://www.regeringen.se/sb/d/10036/a/110341)