Göteborgs universitet

Minnesfonden bidrar till en studie om en västsvensk tankesmedja för integration

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 11:44 CEST

Grundtviginstitutet vid Göteborgs universitet har beviljats 170 000 kronor från Göteborgs Minnesfond för att genomföra en förstudie om en oberoende tankesmedja för integrationsfrågor med placering i Göteborg.

- Integration är idag en av de viktigaste samhällspolitiska frågorna. Trots det saknas en dynamisk mötesplats där olika aktörer kan träffas för att fördjupa det fria och intellektuella samtalet kring teoretiska och praktiska problem, säger Ingrid Lomfors föreståndare för Grundtviginstitutet.

- Göteborgs universitet har alltid betraktat sig självt som en del av samhället och har därför en lång tradition av att samverka med parter utanför den akademiska världen för ett livslångt lärande och en demokratisk kunskapsutveckling i regionen. Vår förhoppning är att finna samarbetspartners och former för en oberoende tankesmedja för integration som kan verka i denna anda, menar Lomfors.

- Projektet ligger i linje med den öppenhet och det samhällsengagemang som vi vill skall prägla Göteborgs universitet menar prorektor Margareta Wallin Petersson som arbetar med frågor om universitetets identitet. Vi vill vara ett universitet både mitt i staden och mitt i debatten.

- Integrationsfrågor är exempel på ett mycket angeläget område, där universitetets stora bredd kan tas till vara. Samverkan mellan olika vetenskaper ger dessutom unika möjligheter för givande möten och samverkan mellan skilda kunskapsvärldar, säger Wallin Petersson.

I och med Göteborgs Minnesfond bidrag ges möjlighet att genomföra en studie om förutsättningar för etablering av en tankesmedja, samt ge förslag till dess utformning. Till uppdraget har anlitats sociolog Anita Brnic.

För mer info, kontakta Ingrid Lomfors tel 031-773 13 10