Terrafem

Minns Fadime Sahindal (1975 - 2002)

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 18:26 CET

Fadime Sahindal

Terrafem håller sin årliga konferens till minne av Fadime Sahindal (1975 - 2002)

Tid: 17 februari 2017 kl 8-15

Plats: Norra Latin, Musiksalen, Drottninggatan 71 B, StockholmÅrets tema:

Fridskränkningsbrottens begränsningar vid hedersrelaterad brottslighet uppmärksammar och synliggör situationen för våldsutsatta kvinnor och deras barn samt unga våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund.

Med årets konferens vill Terrafem ta upp under vilka omständigheter det skulle gå att lagföra personer som begått brottshandlingar i hederns namn inom fridskränkningsparagrafen och ta del av de argument som finns för att utreda eventuella behov av att införa hedersmotiv som en särskild straffskärpningsgrund.

Vi vill också ta del av de förslag som sexualbrottsutredningen har kommit fram till, diskutera betydelsen av våldtäkt som begrepp samt ta del av den nationella strategin mot mäns våld mor kvinnor.

Vi fortsätter att uppmärksamma mäns våld mot barn, barns rättigheter och deras situation på de skyddade boendena.

Vi kommer att ta del av kvalitetsutveckling inom det skyddade boendet samt erfarenheter från Nationellt centrum för kvinnofrid och Kvinnofridslinjen.

Medverkar:

Jämställdhetsminister Åsa Regnér, Mari Heidenborg, justitieråd i Högsta domstolen och ansvarig för sexualbrottsutredningen, åklagare Rebecca Dison, Kristina Lindholm och Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen, Linnéa Bruno, sociolog, Anna Rantala Bonnier, gruppledare Fi, Åsa Witkowski, Nationellt centrum för kivnnofrid och Bernardita Núñez, Terrafem.

Moderator:

Anna-Klara Bratt, chefredaktör Feministiskt perspektiv

Kontaktuppgifter:

Bernardita Núñez, Terrafems verksamhetsledare, 0708865852

  • Terrafem  arbeta för kvinnors och barns rätt till ett liv utan sexualiserat våldet i alla dess former. Målet är att avlägsna diskriminering och förnedring av flickor/ kvinnor på grund av ålder och etnicitet. 
  • Terrafems ger våldsutsatta kvinnor med utländsk härkomst tillgång till stödsamtal och rådgivning på 66 språk. Kvinnor erhåller skydd och adekvat stöd samt information om sina rättigheter i Sverige. 
     Terrafem erbjuder kvinnor med utländsk härkomst  kunskaper om normer och värderingar kring kön, kunskap om våldets mekanismer i allmänhet och våld i hederns namn i synnerhet, Sveriges jämställdhetsmål samt att det finns en ökad förståelse och kunskap på nationell nivå om våld mot kvinnor i allmänhet men i synnerhet om våld mot kvinnor med utländsk härkomst

Bifogade filer

PDF-dokument