Institutet för språk och folkminnen

Minoritetsspråkspriset tilldelas Fred Taikon

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 16:09 CEST

Fred Taikon har med stort engagemang bidragit till att det romska språket sprids och han får därför årets minoritetsspråkspris. Fred Taikon ger ut kulturtidskriften É Romani Glinda, driver ett bokförlag och verkar för att höja kvalitén på texter och översättningar till romska språkvarieteter.

Minoritetsspråkspriset är en belöning för goda insatser i arbetet med minoritetsspråk och en uppmuntran till fortsatt arbete.

Juryns motivering
”Fred Taikon tilldelas Språkrådets Minoritetsspråkspris 2014 för sitt långvariga engagemang för att bevara, utveckla och sprida det romska språket. Hans insatser har lett till att allt fler romer i dag får
tillgång till sitt språk i litteratur, medier och skola. Fred Taikon har därmed bidragit till att höja språkets ställning och öka dess användning i Sverige.”

Prisutdelning
Minoritetsspråkspriset delades ut den 8 maj på Språkrådsdagen. Prisutdelare var kulturminister Lena
Adelsohn Liljeroth.

Kontakt
För mer information kontakta Riina Heikkilä, 08-455 42 24, riina.heikkila@sprakochfolkminnen.se. Läs mer om priset på www.språkochfolkminnen.se

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska bedriva forskning inom sitt verksamhets-område och verka för ökad kunskap i samverkan med andra. Institutet har avdelningar i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.