Moderaterna

Minska budgeten för Nordiska Ministerrådet

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 15:43 CEST

- Den kostnadsminskning som blir följden av att Nordiska Rådet beslutat minska antalet ministerråd bör komma medborgarna tillgodo i form av lägre avgifter till Nordiska Ministerrådet.

Det säger Kent Olsson, gruppledare för moderaterna i Nordiska Rådet.

Vid Nordiska Rådets session i Reykjavik beslutades i går att antalet ministerråd inom Nordiska Rådet ska minskas från 18 till 11. Detta innebär en kraftig besparing. Därför anser den konservativa gruppen i Nordiska Rådet, där moderaterna ingår, att budgetramen för Nordiska Ministerrådet bör minskas.

- För oss är det självklart att de pengar som nu kommer att bli över inte används till att öka verksamheten inom andra områden. Jag är förvånad över att andra partigrupper vill använda de inbesparade medlen till att utöka verksamheten inom andra områden. Det är dessutom förvånansvärt att (s) inte vill göra några prioriteringar alls inom det nordiska samarbetet, utan vill att allting ska fortsätta som förut.