Konkurrensverket

Minska konkurrensproblemen så ökar välfärden

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2006 11:37 CET

Det uppstår lätt konkurrensproblem när statliga myndigheter, kommuner och landsting agerar på en konkurrensutsatt marknad. Därför är det viktigt att konkurrensen sker på lika villkor och att ingen subvention förekommer.

Offentliga upphandlingar är oerhört viktiga för svensk ekonomi och kan påverka konkurrensen negativt. Det framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Claes Norgren vid ett möte med representanter för länsstyrelserna.

Många av de klagomål om konkurrensproblem som når Konkurrensverket handlar om kommuner och andra myndigheter som agerar på en kommersiell marknad i konkurrens med privata företag.

Offentlig näringsverksamhet skapar problem

När det offentliga bedriver näringsverksamhet finns alltid en risk att verksamheten subventioneras och att förtroendet för myndigheternas roll påverkas.

– Skattemedel ska inte användas för att snedvrida konkurrensen och bidra till att privata företag drabbas negativt, säger generaldirektör Claes Norgren.

För att förbättra konkurrensen på de områden där kommuner och andra myndigheter är involverade kommer Konkurrensverket att skriva till länsstyrelserna för att få information om de konkurrensproblem i gränsskiktet mellan det offentliga och privata som kan finnas.

Effektiv upphandling

Konkurrensverket kommer inom kort besöka olika delar av landet för att direkt möta ansvariga personer i kommuner och myndigheter. Vid dessa möten ska man diskutera konkurrensproblem som kan uppstå när myndigheter agerar på kommersiella marknader eller hur konkurrensproblem kan uppstå vid upphandlingar.

– Inga företag får uteslutas när offentliga myndigheter gör upphandlingar. Det innebär till exempel att upphandlingarna inte ska göras på ett sådant sätt att enbart ett fåtal stora företag kan lämna anbud medan andra ställs utanför, menar Claes Norgren.

Claes Norgren framhåller att det är viktigt att driva på förändringsarbetet ute i kommunerna och inom statsförvaltningen genom att använda sig mer av fristående entreprenörer i stället för att slentrianmässigt bedriva verksamhet i egen regi.

Förslag till regeringen

– Det finns studier som visar att det är vanligt med kostnadsbesparingar på 10 – 20 procent när kommunala verksamheter konkurrensutsätts, säger han.

I en skrivelse till regeringen har Konkurrensverket lämnat en rad förslag på hur konkurrensproblem mellan det offentliga och privata kan rättas till. Bland förslagen kan nämnas:

• Inga myndigheter på konkurrensutsatta marknader

• Marknadsskadeavgift vid överträdelser

• Regler för beställar- och utförarmodellen

• Se över centraliserade upphandlingar inom staten


För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80 Hela anförandet och skrivelsen finns på vår webbplats www.konkurrensverket.se


Hela anförandet och skrivelsen finns på vår webbplats www.konkurrensverket.se