Nätvinhandlarnas Branschorganisation

Minskad alkoholmarknadsföring en risk för Systembolagets monopol?

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2013 16:02 CEST

PRESSMEDDELANDE 2013-07-04

Minskad alkoholmarknadsföring en risk för Systembolagets monopol?

Systembolaget årliga seminarium i Almedalen hade i år temat ”Olaglig marknadsföring av alkohol – brottslighet helt utan konsekvenser” med syftet att lobba för hårdare konsekvenser för dem som bryter mot regelverket. Nätvinhandelns branschorganisation efterlyser en ökad öppenhet från Systembolaget kring vilka mekanismer det är som ligger bakom ökningen av marknadsföring av alkohol.


Årets seminarium inleddes med att Systembolagets chef för samhällskontakter Ann-Therese Enarsson presenterade en graf som visade att investeringarna i marknadsföring av alkohol idag uppgår till närmare en miljard kronor. Från Systembolagets sida har man i sammanhang då näthandel varit på tapeten kommenterat att ökningen av ”aggressiv och uppsökande alkoholreklam som driver försäljning och konsumtion” varit explosionsartad.

Under seminariet redovisades ingen bakgrund till varför marknadsföringen av alkohol i Sverige ökat, vilket borde varit en viktig fråga att behandla på ett seminarium med dagens inriktning istället för att låtsas som om den ökande nätvinhandeln ligger bakom en betydande del av ökningen. Det finns alltså anledning att påminna om att av den miljard kronor som marknadsföringen av alkohol enligt Systembolaget uppgår till, står medlemmarna i Nätvinhandlarnas branschorganisation för ca tre promille (3 miljoner kronor).

Resultatet av ca en miljard mindre i marknadsföring av Systembolagets produkter skulle naturligtvis innebära en kraftigt minskad försäljning i Systembolagets butiker och i slutändan ett hotat monopol. Vilket kanske är orsaken till att man hellre försöker lägga över skulden på ett antal seriösa näthandlares strävan att sälja goda viner till svenska folket?  

- Vi tycker att det är vilseledande skrämselpropaganda att försöka påskina att det skulle vara andra aktörer än de som säljer sina viner genom Systembolaget som står för den kraftigt ökande marknadsföringen av alkoholprodukter i Sverige. Risken är att beslut tas på felaktiga grunder, säger Ole Nielsen, ordförande för Nätvinhandlarnas branschorganisation. 

Nätvinhandlarnas branschorganisation bildades i maj med syftet att bidra till nyanseringen av svensk nätvinhandel. Organisationen är öppen för alla vinhandlare med tillstånd av Skatteverket att bedriva distansförsäljning av vin till svenska privatpersoner som förbinder sig att följa svensk lag och att uppfylla medlemskraven vad gäller t ex hur man marknadsför sig, att man genomför noggranna kontroller av ålder, mm vid leverans. Den som inte lever upp till de gemensamma kraven riskerar ytterst att uteslutas ur branschorganisationen.
Mer informationOle Nielsen, ordförande Nätvinhandlarnas branschorganisation, 0709-43 34 38 eller on@winefinder.dk

Riktlinjer

Som medlem i Nätvinhandlarnas Branschorganisation, vars ändamål är att etablera och upprätthålla en branschpraxis för svenska nätvinhandlare till gagn för svenska vinkonsumenter och en sund alkoholkultur, förbinder man sig att följa de bestämmelser som föreskrivs i organisationens riktlinjer.

Detta syftar till att skapa en tydlig skiljelinje mellan de aktörer som är beredda att skriva under på att man sköter sig och de som, av någon anledning, inte är det.

Förbindelse om lagenlighet


Lagenlighet

  • Att för sin verksamhet ha och leva upp till alla relevanta och nödvändiga tillstånd hos relevanta myndigheter, exempelvis att registrera sig hos Skatteverket och betala punktskatten.
  • Att i sin verksamhet följa svensk lagstiftning för marknadsföring av alkoholprodukter.
  • Att i sin verksamhet följa Alkoholgranskningsmannens och Konsumentverkets riktlinjer för marknadsföring av alkoholprodukter
  • Att i sin verksamhet tillämpa svensk konsumenträtt vid e-handel, inklusive vad som är föreskrivet om retur- och ångerrätt.
  • Att säkerställa att en noggrann rutin för ålderskontroll, att mottagaren inte är påverkad av alkohol eller droger samt att ingen langning misstänks finns och efterlevs av den som utför leveransen.