Miljöpartiet Stockholms stad

Minskad biltrafik nödvändigt för framkomlighet i Stockholm

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2011 13:45 CET

Idag presenterades Trafikkontorets förslag till framkomlighetsstrategi för Stockholms stad. I strategin, som ska gälla fram till 2030, slås fast att biltrafiken måste minska och att gång-, cykel- och kollektivtrafiken behöver prioriteras i trafikplaneringen i ett växande Stockholm.

– Jag välkomnar förslaget till framkomlighetsstrategi för Stockholm, eftersom Miljöpartiet har drivit på länge för en prioritering av gång-, cykel- och kollektivtrafik på biltrafikens bekostnad. Det är ineffektivt att så mycket av det begränsade utrymmet på Stockholms gator tas upp av bilar, säger Emilia Hagberg, gruppledare för Miljöpartiet i Stockholms stad.

Det är nödvändigt att trafiken planeras på ett annat sätt än idag. Det krävs ett annorlunda tänkande och det krävs politiskt mod att genomföra tillräckligt radikala åtgärder. Frågan är om Moderaterna är beredda att göra det. Om detta sker kommer det ge positiva effekter för trafiken i Stockholm. Stockholm ska inte vara en stad för bilar, men en stad där det är lätt att ta sig fram, säger Emilia Hagberg (MP).

– Idag prioriteras biltrafiken i Stockholms stad. Det leder till dålig framkomlighet för kollektivtrafiken, näringslivets transporter och för personbilarna. Att minska biltrafiken är, som det fastslås i strategin, en förutsättning för en bra och fungerande distribution av gods och yrkestrafik, säger Emilia Hagberg (MP).

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm 
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Johan Tjerneng
0761-22 96 57
johan.tjerneng@stockholm.se