Näringsdepartementet

"Minskad deltidsarbetslöshet en jämställdhetsfråga"

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 14:22 CEST

HelaProjektet överlämnar i dag sin slutrapport till regeringen. Syftet med HelaProjektet har varit att minska deltidsarbetslösheten. Ett 70-tal enskilda projekt har bedrivits mellan 2002 och 2005 på olika håll i landet och inom olika samhällsområden. Arbetslivsminister Hans Karlsson kommenterar rapporten:

- Att minska deltidsarbetslösheten är viktigt, inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv, eftersom främst kvinnor drabbas. Givetvis är det ett stort problem för individen som inte kan försörja sig på sin inkomst, men det är också ett problem för samhället eftersom inte all tillgänglig arbetskraft används. Det säger arbetslivsminister Hans Karlsson, i en kommentar till att HelaProjektet idag presenterat sin slutrapport.

Han fortsätter:
- HelaProjektets insats har varit att på frivillig väg försöka minska deltidsarbetslösheten både inom offentlig och privat sektor. Resultatet visar tydligt att både arbetsgivare och anställda tjänar på detta. Fler kan till exempel leva på sin lön och för arbetsgivaren är det en konkurrensfördel. Arbetsgivare som erbjuder heltidsanställningar är mer attraktiva. HelaProjketet har uppnått goda resultat, men slutrapporten visar också att fler insatser behövs för att på allvar bryta deltidsproblematiken.

- Under våren kommer jag därför att lägga ett lagförslag till riksdagen. Mitt tyngsta skäl är just att deltidsarbetslösheten särskilt finns inom kvinnodominerade verksamheter, hindrar ekonomiskt oberoende och skapar orättvisor mellan kvinnor och män under hela livet. Ska vi göra något rejält för att stärka kvinnors arbetsvillkor, är heltidsfrågan en viktig pusselbit som måste komma på plats, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

För mer information om HelaProjektet se externa länkar.


Kontakt:
Åsa Gunnarsson
Pressekreterare hos Hans Karlsson
08-405 12 65
070-267 84 26


-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Arbetsmiljöverket (http://www.av.se )
HelaProjektet (http://www.helaprojektet.com)