onetwocom AB

Minskad förlust trots svag marknad

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 09:08 CEST

Delårsrapport Freetel AB (publ) 1 januari - 30 juni 2003

Minskad förlust trots svag marknad

· Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till -3 Mkr (-6,6).

· Nettoomsättningen uppgick till 34,6 Mkr (44,5). Den minskade omsättningen beror på ett generellt prisfall på mobiltelefoner.

· Bruttomarginalerna förbättrades under perioden. Steg till 21
procent (17 procent under första halvåret 2002).

· Nyteckning och förlängning av flera strategiskt viktiga kundavtal.

· Efter periodens utgång har avtal träffats om sammanslagning med norska One2com.

Stockholm den 29 augusti 2003
Tommy Jensen
Verkställande direktör,
Freetel AB (publ.)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Larsson, CFO
Tel. 08-556 965 43
peter.larsson@freetel.se

Tommy Jensen, VD
Tel. 08-556 965 42
tommy.jensen@one2com.no

Kommande rapporttillfällen:

· Delårsrapport tredje kvartalet: 30/10
· Bokslutskommuniké 2003: 23/2 2004