Stay Secure

Minskad mängd spam även i Sverige

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2008 07:47 CET

Det amerikanska hostingbolaget McColo stängdes av den 11:e november efter starka misstankar om att företag stod bakom mycket omfattande utskick av spam över hela världen.

Stej har gjort en mätning efter avstängningen av McColo för att få se effekterna för svenska företag. Mätningen basseras på 100 svenska företag i varierande storlekar och branscher 10 dagar innan McColo stängdes av och 10 dagar efter. Andelen spam som stoppats med IP-svartlistor minskade drastiskt med hela 58,3%. Denna siffra kan jämföras med siffror från USA på ungefär 70%.

"Det är ingen nyhet att en mindre grupp står får stora mängder av det spam skickas ut, men det är ändå anmärkningsvärt att effekten av en avstängning i USA ger så stor effekt även i Sverige. Frågan är nu vem som tar över. Den enes död är den andres bröd även inom marknaden för spam. Vi nog räkna med relativt låga spamnivåer ett tag framöver även om man redan nu börjat märka av en viss uppgång internationellt. Det är också anmärkningsvärt att vi är så pass sårbara så ett företag eller en person kan belasta hela internet med så enorma mängder spam.", säger Stefan Thelberg som är spamexpert Stej.