Transportföretagen

Minskad optimism inom transportnäringen

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2012 08:45 CEST

Transportindikatorn sjunker och utsikterna för svensk ekonomi är svårbedömda. Samtidigt som det ekonomiska läget i Europa försämrats, presterar svensk ekonomi bättre än väntat.

TransportIndikatorn sjunker detta kvartal med 20 enheter och landar på minus 17. Den minskade optimismen bland företagen är stor. Minskningen beror på att företagen har en svag tro på utvecklingen av både antalet anställda och omsättningen i den egna branschen. Endast 13 procent i kvartal 2 tror på omsättningsökning i det egna företaget (37 procent kvartal 1). En av fyra (25 procent) tror att antalet medarbetare i det egna företaget kommer att minska under det kommande kvartalet. Detta är en försämring jämfört med föregående kvartal då motsvarande siffra uppgick till 18 procent.

- Den minskade optimismen inom transportnäringen förebådar ett tuffare ekonomiskt klimat. Vi har vid tidigare möten med regeringen framfört vikten av att skapa förutsättningar för fler jobb, exempelvis genom att minska anställningskostnaderna för unga ytterligare samt en översyn av de ekonomiska styrmedel som påverkar branscherna. Vi kommer att fortsätta driva dessa frågor inom ramen för jobbpakten, säger TransportGruppens VD Peter Jeppsson i en kommentar.

Exportnäringen påverkas av det svala ekonomiska läget i Europa som utgör majoriteten av den svenska exportmarknaden. En svag utveckling i Europa leder på sikt till en svag utveckling i Sverige. Dessutom kommer den svenska ekonomin att bli extra konkurrensutsatt om euron försvagas. Dessa faktorer speglas i TransportIndikatorn där företagen visar minskad optimism för utvecklingen under det kommande kvartalet. 

- En glädjande nyhet för branschen är att Skatteverket nu börjat granska den illegala trafiken i Sverige, som i rådande ekonomiska läge riskerar att ytterligare försämra utsikterna för åkarna, avslutar Peter Jeppsson.

Läs och hämta hela TransportIndikatorn på transportfakta.se

För mer information kontakta: Ebba Engström, pressekreterare: 0730-447120 eller ebba.engstrom@transportgruppen.se

TransportGruppen är en gruppering inom Svenskt Näringsliv för åtta arbetsgivar- och branschförbund i Transportnäringen. Vi ger råd och stöd i arbetsgivarfrågor och folkbildar om transporternas betydelse för näringsliv och samhälle, tillväxt och välfärd. Våra åtta förbund har drygt 11 500 medlemsföretag med runt 160 000 anställda.