Polismyndigheten i Stockholms län

Minskad otrygghet och ökat förtroende för polisen

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 09:22 CET

Otryggheten har minskat i Stockholms län under åren 2006-2010. Det visar
Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning (NTU) som
presenterades nyligen.

Andelen som känner sig otrygga vid utevistelse en sen kväll har minskat från 24 till 16
procent mellan 2006 och 2010. Oron för att utsättas för misshandel/överfall har också
minskat sedan 2006, från 20 till 14 procent.

− Det är mycket positivt att de boende i Stockholms län känner sig tryggare. Vi har idag fler
poliser i yttre tjänst och har ökat vår närvaro i många bostadsområden i länet, bland annat
genom 27 nya lokala poliskontor och satsningen på polisens volontärer, säger
länspolismästare Carin Götblad.

Förtroendet för polisen bland boende i Stockholms län fortsätter att öka enligt
undersökningen. Av de svarande uppger 62 procent att har ett mycket eller ganska högt
förtroende för polisens sätt att arbeta, en ökning med tre procentenheter från året innan. År
2006 uppgav 53 procent att de hade ett mycket eller ganska högt förtroende för polisen.

− Vi har satsat mycket på det långsiktiga brottsförebyggande arbetet och ökad samverkan
med kommuner och näringsliv. Vi har också prioriterat dialog och bättre bemötande av
allmänheten. Jag tror att det har bidragit till ökat förtroende för oss, säger Carin Götblad.

När det gäller utsattheten för brott i Stockholms län uppger 13,7 procent av de svarande att
de utsatts för ett brott mot person och 9,8 procent att deras hushåll utsatts för ett
egendomsbrott. Utvecklingen åren 2005-2009 är något minskande både för brott mot person
och egendomsbrott.

Nationella Trygghetsundersökningen har genomförts årligen av Brottsförebyggande rådet
(Brå) sedan år 2006 och baseras på intervjuer med 14 000 personer i landet, varav drygt
2 400 bor i Stockholms län.

Hela undersökningen finns att ladda ner från Brås webbplats: www.bra.se