Transportföretagen

Minskad pessimism i transportnäringen

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 10:47 CEST

Efter bottennoteringen för transportnäringens framtidstro förra kvartalet skönjs nu en återhämtning. Trots den rådande lågkonjunkturen, där hoten om varsel duggar allt tätare, ser transportnäringen nu ljusare på framtiden jämfört med för ett kvartal sedan. Detta innebär att transportindikatorn stiger med 22 enheter och landar på - 41.
Visserligen uppger sju av tio företag i panelen att omsättningen har minskat i det egna företaget under de senaste tre månaderna, men blickar man framåt förutspår endast fyra av tio företag att omsättningen kommer att minska.

- Det vore magstarkt att påstå att allting vänder nu, men en förhoppning är att botten är nådd. TransportGruppens budskap till regeringen i detta läge är att satsa än mer på infrastrukturen så att vi står starka när det vänder. Obama och USA satsar på infrastrukturen. Kina satsar majoriteten av sitt stödpaket, 5 000 miljarder kronor, på infrastruktur. Frågan är om EU är tillräckligt snabba och inte minst - hinner Sverige med eller fastnar allt i utredningar?" säger TransportGruppens vd Peter Jeppsson.

Du kan läsa och hämta hem TransportIndikatorn på transportfakta.se.


För mer information är du välkommen att kontakta VD Peter Jeppsson, 0730 44 71 01 eller pressekreterare Dag Gustavsson, 070-319 24 44.


Om TransportIndikatorn: TransportIndikatorn är TransportGruppens kvartalsvis återkommande temperaturmätare på nu¬läget och framtidstron i transportnäringen. TransportIndikatorn tas fram i samarbete med Handelns Utredningsinstitut (HUI) och ger en inblick i hur näringens företag ser på omsättnings¬utvecklingen i dagsläget, samt hur omsättning och sysselsättning kommer att förändras under nästföljande tre månader. TransportIndikatorn baseras på representativt urval ur samtliga branscher i TransportGruppens förbund (BA, BuA, MAF, PAF, SARF, Sveriges Hamnar, FlygA, STIF).

TransportGruppen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv. Våra åtta förbund har ca 13.000 medlemsföretag med 160.000 anställda och vår vision är att vara en ledande kraft i skapandet av de bästa tillväxtförutsättningarna för företag inom transportnäringen i Sverige.

transportgruppen.se