Stockholms Läns Landsting

Minskad risk för hjärtinfarkt hos stockholmare

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:04 CET

Sedan början av 1980-talet har risken att insjukna i hjärtinfarkt minskat bland både män och kvinnor i Stockholms län. Antalet fall i länet är dock konstant, på grund av en större och äldre befolkning. Förekomsten av hjärtinfarkt är lägre i Stockholms län än i övriga Sverige. Det visar en ny rapport från landstingets Centrum för folkhälsa.

Rapporten beskriver förekomsten av hjärtinfarkt i befolkningen i Stockholms län under perioden 1980- 2001. Resultaten i rapporten bygger på ett register över hjärtinfarktsfall i Stockholms läns befolkning.

Några resultat i korthet:
· Under åren 1997-1999 inträffade drygt 5000 hjärtinfarkter per år i
Stockholms län. Av dessa var 75% förstagångsinsjuknande varav 59% bland män och 41% bland kvinnor. I 36% av förstagångsfallen avled personen inom 28 dagar.

· Bland män i 50-årsåldern insjuknade årligen ca 25 personer per 10 000
invånare i hjärtinfarkt i länet under åren 1997-1999. För män i 70-årsåldern var risken fem gånger högre.

· Bland kvinnor i 50-årsåldern insjuknande årligen ungefär 5-10
personer per 10 000 invånare i hjärtinfarkt i länet under åren 1997-1999.
För kvinnor i 60-årsåldern var risken tre gånger högre.

· Sedan början av 1980-talet har insjuknandet i hjärtinfarkt minskat
bland både män och kvinnor i Stockholms län. Minskningen var i genomsnitt 1,9% per år för män och 1,0% per år för kvinnor.

- Rapporten visar att trots att risken att insjukna i hjärtinfarkt
minskar i befolkningen är det totala antalet hjärtinfarkter konstant eftersom befolkningen blivit både större och äldre. I framtiden kan det totala antalet infarkter till och med att komma att öka, vilket är av relevans för planeringen av antalet vårdplatser, säger Anette Linnersjö och Lars Alfredsson som har skrivit rapporten.

Rapporten Hjärtinfarkt i Stockholm län finns på www.folkhalsoguiden.se/Press

För mer information, kontakta:
Anette Linnersjö, statistiker, Epidemiologiska enheten, tfn 08-737 38 46 Lars Alfredsson, professor, Epidemiologiska enheten, tfn 08-524 874 88,
070-561 45 10
Centrum för folkhälsas informatör: tfn 070-484 12 94 Landstingets presstjänst: tfn 08-651 80 76


Centrum för folkhälsa är Stockholms läns landstings kunskapscentrum för folkhälsofrågor.
Läs mer om Centrum för folkhälsa på www.folkhalsoguiden.se/Omoss


Yvonne Gustavsson
Stockholms läns landsting, LSF Kommunikation Box 22550, 104 22 Stockholm
tel: 08-737 44 45, mobil: 070-737 44 45
e-post: yvonne.gustafsson@sll.se