Statistiska centralbyrån, SCB

Minskad rörelsefrihet och mer meningsfullt liv

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 11:45 CEST

Ungas förväntningar på att få barn är både positiva och negativa. De tror att rörelsefriheten blir mindre men också att livet blir mer meningsfullt.

I undersökningen Familj och arbetsliv på 2000-talet fick unga vuxna, som ännu inte blivit föräldrar, svara på hur de trodde att deras liv skulle förändras om de blev föräldrar.

Männen oroar sig mest …
Att bli förälder påverkar livet på olika sätt – både positivt och negativt. Mest oroar sig de unga barnlösa för att rörelsefriheten ska bli begränsad när de får barn. Speciellt är det männen som oroar sig för detta. Att ekonomin skulle försämras eller att tiden med vännerna skulle bli mindre, bekymrar varken kvinnor eller män nämnvärt. Ungefär var femte tror att barn medför försämrad ekonomi eller mindre tid med vännerna. Även denna oro är större bland männen än bland kvinnorna.

Många, 60 procent av både kvinnor och män, tror att livet blir mer meningsfullt med barn.

… men jämställda män är mer positiva
Unga män oroar sig för föräldraskapets kostnader – i form av minskad rörelsefrihet, sämre ekonomi och mindre tid för vänner – i större utsträckning än vad kvinnor gör. Men männen har å andra sidan även större positiva förväntningar på föräldraskapet (bättre relation med partnern och mer meningsfullt liv).
Jämställda män, dvs. de som tycker att ansvaret för hem och barn ska delas lika, ser mer positivt på detta med att få barn, jämfört med ”ojämställda” män. För kvinnor är det tvärt om. Jämställda kvinnor är mindre positiva än ”ojämställda”.

Definitioner och förklaringar


Källa: Enkätundersökningen Familj och arbetsliv under 2000-talet. Undersökningen genomfördes våren 1999 av SCB på uppdrag av Eva Bernhardt, Stockholms universitet. En uppföljning gjordes våren 2003.


Publikation


Se vidare artikeln ”Att bli förälder – unga vuxnas föreställningar”.
I samma nummer av Tidskriften Välfärd finns också bland annat artikeln
Unga kvinnor lever sundare, Räcker pengarna?, BNI - det är den vi kan konsumera samt Europa åldras.

Tidskriften Välfärd och rapporter kan beställas från SCB, Publikationstjänsten, 701 89 ÖREBRO, telefon: 019-17 68 00, fax: 019-17 64 44, e-post: publ@scb.seMer om ...


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplatsProducent
SCB, Programmet för Demografisk analys och jämställdhet
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 72
Förfrågningar
Eva Bernhardt, Professor i demografi, Stockholms universitet
Tfn 08-16 31 31
Epost eva.bernhardt@sociology.su.se