Stål- och Metallföreningen

Minskad stålförsäljning

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 11:56 CEST

Stålgrossisternas marknadsindex

Försäljningen   av stål till den svenska marknaden minskade i kvartal 3 med 23%  jämfört med föregående kvartal. Försäljningen är den sämsta för ett tredje kvartal sedan lågkonjunkturen 2009. Lagernivåerna minskade något jämfört med föregående kvartal vilket speglar den minskade efterfrågan..

Totalt levererar företagen cirka 1,5 miljoner ton per år till den svenska marknaden. Största kundsegment är verkstads- och byggindustrin. Främst levereras balk, armeringsjärn, plåt och rör.

Föreningen sammanställer löpande data över marknadsutvecklingen. Utifrån detta material presenteras nu ett index, med basår 2008, över lagerförsäljningen samt förändringen av lagerstorleken. Detta index publiceras kvartalsvis.

Stål- och Metallföreningen samlar de ledande leverantörerna av stål och metaller på den svenska marknaden.

Bifogade filer

PDF-dokument