Prevent

Minskad stress när användarna är med och tar fram tekniken

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2011 14:05 CEST

Teknik som är dåligt anpassad efter användarna är en av orsakerna till IT-stress, menar arbetsmiljöföreningen Prevent. På Trafik Stockholm ledde bristerna i det tekniska systemet till stor frustration bland trafikledarna. I dag har de ett fungerande system som de själva varit med och tagit fram.

Prevent, med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän, tar nu ett samlat grepp kring IT-stress, ett fenomen som hittills har uppmärksammats i relativt liten utsträckning på arbetsplatserna.

– Vi vill inte minst göra arbetsgivarna uppmärksamma på problemet och vad som krävs för att komma till rätta med IT-stress, säger Krister Skoglund, projektledare för Prevents satsning på IT-stress.

Han menar att det är viktigt med en teknik som är anpassad efter människorna som ska använda den – i stället för tvärtom.

Ställde krav på tekniken

Trafikledarna i Stockholm var tidiga med att ställa krav på tekniken. För tio år sedan arbetade de med ett verktyg som skulle underlätta för dem att fatta beslut om åtgärder i trafiken. Men systemet var outvecklat och hade stora brister. Kritiken från de anställda var stor.

I dag har de själva varit med och utvecklat verktyget CTS, Centralt tekniskt system.

– Vi har samordnat all teknik. Nu har vi ett paraplysystem med 30 undersystem. Vi byggde upp en organisation där alla 30 systems förvaltare diskuterade ihop sig om lösningar kring felsökning, koordination och uppgradering. De tog hänsyn till organisationens behov och planerade in utbildningstillfällen, säger Mats Kjellman, sektionschef på Trafikverket.

Förbättrad arbetsmiljö

David Kernell har hand om den dagliga driften för trafikledare och driftingenjörer. Han menar att arbetsmiljön har förbättrats tack vare det tekniskt väl fungerande beslutsstödet.

– Det ger mindre stress. Om vi följer planen så vet vi att vi gör rätt och det är en trygghetskänsla. Annars kan man lätt känna en osäkerhet och vara rädd för att fatta fel beslut.

Dessutom arbetar vi mer effektivt nu eftersom systemet snabbt hjälper oss med all information vi behöver.

David Kernell nämner som exempel en brand i en vägtunnel. Då måste flera åtgärder snabbt sättas in, som att evakuera personer inne i tunneln, stänga av den samt få dit räddningstjänst och polis.

– Med hjälp av CTS får vi via en knapptryckning all information vi behöver. Vi får förslag på en åtgärdsplan och vet i vilken ordning vi ska göra saker, vilka samtal som ska ringas och vilken information som ska ut, säger David Kernell.

Han är övertygad om att det betytt mycket att de olika yrkesgrupperna som arbetar med trafikledning själva varit med och utarbetat systemet.

CTS kommer att införas i hela Trafikverket och byter då namn till NTS, Nationellt trafikledningsstöd system. Trafik Stockholm har tidigare fått Användarnas IT-pris av användarorganisationen Users Award.

Läs mer om IT-stress på www.prevent.se

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet.