Gotlands kommun

Minskad tillgänglighet i primärvården året ut

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 10:02 CEST

Med anledning av kommunstyrelsens beslut om hyrläkarstopp kommer primärvården att minska tillgängligheten och genomföra strikta prioriteringar året ut.

Det innebär bland annat att tillgängligheten kommer att begränsas för vårdsökande, som inte är kroniskt sjuka eller drabbats av allvarlig sjukdom eller skada. Bedömning och rådgivning kommer att utföras av sjuksköterska eller läkare per telefon vid vårdcentralerna. Idag är tio läkartjänster vakanta inom primärvården. De vakanta tjänsterna har tidigare delvis täckts med tre hyrläkare och tillfälliga vikarier.


Alla vårdcentraler drabbas
På grund av läkarbristen i primärvården måste resurserna omprioriteras mellan vårdcentralerna för att i första hand kroniskt sjuka samt svårt akut sjuka skall få tillgång till nödvändig läkarvård. Patienter i särskilda boenden kommer också att prioriteras.

Minskad verksamhet vid Roma vårdcentral från den 3 oktober
Med anledning av kommunstyrelsens beslut kommer primärvården att minska tillgängligheten till Roma vårdcentral. De som är listade vid Roma vårdcentral och blir sjuka ringer vårdcentralen för rådgivning. Om det bedöms att man är i behov av läkarbesök samma dag bokas, i mån av plats, besökstid vid en annan vårdcentral på Gotland.

Neddragningen innebär att bland annat följande tillstånd prioriteras lågt inom hela hälso- och sjukvården:
- Infektioner i övre luftvägar utan feber eller lufthunger
- Halsont utan feber
- Hosta utan feber eller lufthunger som pågått mindre än 3 veckor
- Inkontinens inklusive utredning
- Intyg till myndigheter och försäkringsbolag gällande körkort, färdtjänst, alkoholberoende och funktionshinder