Conductive

Minskad ungdomsarbetslöshet

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 13:58 CEST

Ungdomsarbetslösheten når katastrofnivå!

Du som jobbar med ungdomar står inför en ny tid med nya utmaningar. För att lyckas hantera denna situation och förhoppningsvis få statistiken att sjunka behöver du som jobbar med ungdomar hitta nya vägar och verktyg för att få ut fler unga i arbete.

160000 ungdomar mellan 15 och 24 år är idag arbetslösa vilket enligt SCB motsvarar 26,8 procent. Dessa alarmerande siffror i kombination med Statens folkhälsoinstituts rapport som visar att var sjätte arbetslös ung kvinna har försökt ta livet av sig och var fjärde arbetslös ung man har haft självmordstankar, gör att konsekvenserna av den ökade ungdomsarbetslösheten blir katastrofal.

I denna aktuella konferens får du som arbetar med unga arbetslösa effektiva metoder och verktyg att hantera den ökade ungdomsarbetslösheten och de ungas utanförskap.

Vilka modeller är mest givande för att fler unga kommer ut i arbete? Hur kan du samverka för att maximera ungdomarnas välmående och sysselsättning? När förväntas konjunkturläget plana ut och arbetstillfällena för ungdomar öka?

Fungerande tillvägagångssätt och metoder som tar unga från utanförskap till delaktighet!

Varmt välkommen att säkerställa dina kunskaper!