Huddinge kommun - politik

Minskade barngrupper på Huddinges förskolor snart verklighet

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2016 06:47 CEST

Trenden med för stora barngrupper i förskolan kan ha nått sin peak i Huddinge. Nu vill kommunen utöka antalet avdelningar och bygga nya lokaler för att kunna minska barngruppernas storlek. Kommunen har därför ansökt om statsbidrag för minskade barngrupper.

– För den styrande koalitionen är det en prioriterad fråga under den här mandatperioden att hålla nere barngruppernas storlek, speciellt för de yngsta barnen. Utvecklingen har gått i fel riktning ända sedan maxtaxan infördes för snart femton år sedan och det är något som varken barnen eller förskolepersonalen mår bra av. Men från och med i höst kommer vi att kunna minska barngruppernas storlek på en rad olika förskolor, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande i förskolenämnden.

I dag ligger barngrupperna på Huddinges förskolor i snitt på 17,4 barn, men får kommunen sin ansökan om statsbidrag beviljad kommer 16 kommunala förskolor att förändra den statistiken. Genom nya förskolor som Nytorps mosse förskola i Trångsund och Utsikten i Vistaberg samt planen för en förskolepaviljong i Flemingsberg har antalet av förskoleplatser i kommunen ökat och gör det nu möjligt att ta in färre barn på flera avdelningar.

– Det är viktigt att hitta en lösning som fungerar på sikt och ger barnen en tryggare vardag. Med den ansökan om statsbidrag som förvaltningen gjort spänner vi verkligen bågen. Nyckelfrågor för att kunna hålla nere barngruppernas storlek i en snabbt växande kommun som Huddinge är förstås att fortsätta arbeta med att få fram nya förskolelokaler och rekrytera kvalificerade medarbetare, inte minst förskollärare, säger Karl Henriksson.

Kommunen väntas få svar på sin ansökan senast den 30 juni 2016.

De kommunala förskolorna som berörs av satsningen är:
Visättravallens förskola
Trågets förskola
Källbrinks förskola
Nyckelpigans förskola
Fjällbacken 2
Vihems förskola
Lövsångaren
Trädgårdssångaren
Hagens förskola
Tjäderns förskola
Trubadurens förskola
Sångfågelns förskola
Fölets förskola
Vistagårds förskola
Nytorps mosse förskola
Utsikten

För mer information:
Karl Henriksson (KD)
Kommunalråd
Ordförande i förskolenämnden
08 535 313 51

Emma Svensson
Politisk sekreterare
08-535 301 69