Finansdepartementet

Minskade egenavgifter för att göra det mer attraktivt att driva företag

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 16:25 CET

Regeringen föreslår minskade egenavgifter som ett led i arbetet med att skapa ett attraktivt företagsklimat. Egenavgifterna föreslås minska med 5 procentenheter, dock högst 10 000 kronor per år. Förslaget presenterades i samband med budgetpropositionen för 2010 och har i dag lämnats i en remiss till Lagrådet.

Minskade egenavgifter ökar de enskilda näringsidkarnas disponibla inkomst och gör det mer attraktivt att driva eget företag. Det kan sänka tröskeln för dem som överväger att starta företag och bidra till att fler företag kan fortsätta sin verksamhet.

För att få lägre egenavgift måste avgiftsunderlaget för egenavgifterna överstiga 40 000 kronor. Den avgiftsskyldige måste också ha fyllt 26 men inte 65 år vid årets ingång. Dessutom måste sänkningen av avgifterna uppfylla villkoren enligt kommissionens regelverk för stöd av mindre betydelse.

För den som bedriver verksamhet inom flera sektorer föreslås vissa särskilda bestämmelser. För handelsbolag och andra fall där verksamhet bedrivs gemensamt får egenavgifterna minskas med högst 20 000 kronor för samtliga delägare tillsammans.

Regeringen föreslår att de minskade egenavgifterna hanteras av Skatteverket inom ramen för det ordinarie deklarationsförfarandet. Den avgiftsskyldige ska i sin självdeklaration markera att han eller hon begär minskade egenavgifter samt, i förekommande fall, lämna uppgift om annat stöd av mindre betydelse som beviljats under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren m.m.

De lägre egenavgifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas på de inkomster som den avgiftsskyldige får efter den 31 december 2009.Kontakt:
Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32

Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Petra Andersson
Departementssekreterare
08-405 15 65


Rickard Eriksson
Departementssekreterare
08-405 17 68