Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Minskade eller oförändrade väntetider i de flesta arbetslöshetskassor

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2010 15:22 CET

 

Jämfört med november månad är väntetiderna för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning oförändrade i 20 arbetslöshetskassor, medan de har minskat i nio kassor. Tre arbetslöshetskassor hade ökade väntetider. Hälften av de nya ersättningstagare som fick inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning i december fick ersättningen inom åtta veckor, vilket är oförändrat jämfört med förra månaden.

För utbetalning av grundbelopp har mediantiden för väntan på ersättning minskat ifrån sexton veckor till fjorton. Alfakassan har kortat sina väntetider för grundbelopp med två veckor, och under de tre senaste månaderna har Alfa-kassan fått ner väntetiderna på grundbelopp med fem veckor. Fortfarande är dock Alfakassan en av de arbetslöshetskassor som har längst väntetider.

Länk till statistiken över väntetiderna i arbetslöshetskassorna