Statistiska centralbyrån, SCB

Minskade industrilager under tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 09:37 CET

Industrins lager kv 3, 2006:

Minskade industrilager under tredje kvartalet

Mellan andra och tredje kvartalet 2006 minskade de totala industrilagren med 0,2 procent. Denna minskning följde på en minskning under andra kvartalet på 0,4 procent. Jämfört med tredje kvartalet föregående år ökade lagren med 0,6 procent.

Denna minskning under tredje kvartalet 2006 bidrar till att det är sjätte året i rad som tredje kvartalet visar på minskade lager.

Industrin delas i redovisningen upp i fyra delgrupper. Av dessa delgrupper var det industri för insatsvaror exkl. energi som stod för den största minskningen i kronor på 2,2 mdkr och industri för varaktiga konsumtionsvaror som stod för den största procentuella minskningen på 5,8 procent.

Lagrens volymutveckling för industrin (1:a kvartalet 1998 =100)
Se diagram på:
http://www.scb.se/templates/pressinfo____182676.asp

Av de branscher som hade en lagerökning under tredje kvartalet återfanns den största ökningen i kronor i branschen teleproduktindustri som ökade med 1,5 mdkr. Den bransch som stod för den största procentuella ökningen var förlag, grafisk och annan reproduktionsindustri som ökade med 17,6 procent.

Den bransch som hade den största minskningen i kronor under tredje kvartalet var industri för metallvaror där minskningen var 2,0 mdkr. Denna bransch stod även för den största procentuella minskningen då den minskade med 18,3 procent från föregående kvartal.

Förändring av industrins totala lager (mkr och procent)
http://www.scb.se/templates/pressinfo____182676.asp

Sveriges statistiska databaser

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-02-13 kl. 09.30.

Avskiljare
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

Förfrågningar
Lars Öhman
Tfn 08-506 946 88
E-post lars.ohman@scb.se
Frida Videll
Tfn 08-506 947 22
E-post frida.videll@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.