Riksdagen

Minskade medel för tidningen Från riksdag och departement

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 20:01 CEST

Riksdagsstyrelsen har idag fastställt den ekonomiska ramen för tidningen Från riksdag och departement för budgetåret 2005. Beslutet innebär att "ägartillskottet", som i år har beräknats uppgå till ca 5,5 miljoner kr, begränsas till högst 4 miljoner kr år 2005. "Ägartillskottet" är de medel som subventionerar tidningens produktion och personella resurser. Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen anvisar medel enligt budgetförslaget.

Riksdagsstyrelsen har även beslutat om en övergripande policy och en redaktionell policy för tidningen, där fokus ligger på det riksdagsnära materialet.

Riksdagsstyrelsen har även gett riksdagsförvaltningen i uppdrag att återkomma med överväganden om den framtida tidningsverksamheten sett utifrån riksdagens samlade informationsutbud, bl a på riksdagens webbplats.

Folkpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig dels mot de ekonomiska ramarna för 2005 och 2006, dels mot beslutet att pröva om tidningsverksamheten kan ersättas av en i huvudsak internetbaserad gratistidning.

Vad gäller den redaktionella policyn ansåg dessa partier heller inte att innehållet ska vara "icke kommenterande".

Centerpartiet och Miljöpartiet lämnade särskilda yttranden då de inte har rösträtt i Riksdagsstyrelsen.

Anna Wieslander
Talmannens presschef, tfn 08-786 40 66, 070-537 29 00