Sveriges Kommuner och Landsting

Minskade satsningar på klimat i budgeten

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2008 16:52 CEST

I budgeten för 2009 minskar regeringen satsningen på kommuner, landsting och regioner i klimatarbetet med runt 750 mkr per år. Det är beklagligt anser Sveriges Kommuner och Landsting.

I budgeten för 2009 slopar regeringen tidigare bidrag till lokala klimatinvesteringsprogram, Klimp, och mer än halverar stödet till energiinvesteringar i offentliga lokaler. Därmed minskar satsningen på kommuner, landsting och regioner i klimatarbetet med runt 750 mkr per år.

-Vi har sympati för regeringens ökade satsningar på teknik, forskning och kommersialisering i klimatpolitiken, men tycker det är beklagligt att det går ut över satsningen på kommuner och landsting som är drivande i klimatarbetet, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

-Lokala investeringsbidrag med samfinansiering mellan kommuner och andra parter behövs och hade kunnat behållas och förenklas betydligt. Utöver det saknar vi särskilda satsningar på energieffektivisering, exempelvis i miljonprogramsområden, säger Anders Knape. Vi tycker också att staten ligger lågt i satsningar på kollektivtrafiken.

-Dessutom återstår att lösa hur finansiering av klimatanpassningar och naturolyckor ska delas mellan stat, kommun, fastighetsägare och försäkringsbolag, säger Anders Knape.

Ladda ned positionspapper om energi och klimat

Läs om SKL:s arbete med energi och klimat

Se eller lyssna på när avdelningschef Gunilla Glasare berättar om den för SKL prioriterade frågan: Begränsa klimatpåverkan

För mer information: Andreas Hagnell, handläggare avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn 08-452 78 66, mobil: 070-319 78 66, andreas.hagnell@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01