Stockholms stad

Minskade underskott och fullföljda reformer

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2003 13:14 CEST

Den förra majoritetens bokslut 2002 visade ett underskott i stadsdelarnas verksamheter med 313 miljoner kronor. Tertialrapport 2 visar ett resultat på - 46 miljoner. Detta trots att lågkonjunkturen som inföll under 2000 nu syns i minskade skatteintäkter, ökad arbetslöshet och ökade utbetalningar av försörjningsstöd.

Samtidigt har barnomsorgsgarantin klarats av, 21 av stadens nämnder visar sjunkande sjukfrånvarotal, 57 nya avdelningar har öppnats inom förskolan och storleken på barngrupperna minskar i hela staden.

- Stadsdelarna är på rätt väg när det gäller att klara av målet om god ekonomisk hushållning. Trots en internationell lågkonjunktur har de klarat av arbetet med att minska underskotten och fullfölja våra reformer. Det är oerhört positivt, säger Annika Billström, finansborgarråd (s).

- En stadsdel som Maria Gamla stan har minskat de borgerliga underskotten från - 72 till - 22 miljoner kronor. Samtidigt redovisar de lägsta antalet barn i förskolans barngrupper. I hela staden ser vi samma tendens, säger Annika Billström (s).

- Det som oroar mig är konsekvenserna av lågkonjunkturen, med stigande arbetslöshet och ökning av försörjningsstöden. Men den beslutsamhet som finns ute i stadsdelarna, tillsammans med de investeringar på totalt 20 miljarder som genomförs under mandatperioden, ger oss goda förutsättningar att snabbt möta högkonjunkturen när den internationella ekonomin vänder, säger Annika Billström (s)

- När vi ser dessa positiva resultat ska vi minnas att vi tog ansvar och genomförde en skattehöjning på 50 öre, vi ärvde ett underskott på 313 miljoner kronor och de borgerligas budgetalternativ var fortsatt stora skattesänkningar och miljardnedskärningar i verksamheterna. I dag vet vi att det borgerliga budgetalternativet skulle förstärkt de negativa konsekvenserna av lågkonjunkturen och inneburit ett stålbad med stora nedskärningar i verksamheterna för stockholmarna, säger Annika Billström (s).

Finansroteln, Claes Thunblad, 070-47 29 308